Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

EUSAAT 2018

15. ledna 2018 | Autor: Alena Moulisová

Státní zdravotní ústav je v tomto roce spoluorganizátorem prestižního evropského vědeckého kongresu  EUSAAT  2018 v rakouském Linci. Jde o  významný kongres ve střední Evropě, pořádaný již déle než 20 let Evropskou společností pro alternativy k pokusům na zvířatech EUSAAT (European Society for Alternatives to Animal Testing). Kongres je zaměřený na vývoj a využití progresivních  toxikologických metod  s respektováním principů 3R, tj. Reduction = omezení počtu pokusných zvířat, Refinement = zjemnění postupů, Replacement = náhrada testů in vivo alternativními toxikologickými postupy in vitro bez použití pokusných zvířat.

   Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ dlouhodobě propaguje strategii 3R v toxikologii a uplatňuje využívání alternativních toxikologických metod in vitro bez použití pokusných zvířat při hodnocení zdravotních rizik u chemických látek, spotřebních výrobků, kosmetických přípravků nebo zdravotnických prostředků.  MUDr. Dagmar Jírová, CSc., jako víceprezidentka vědecké společnosti EUSAAT aktivně pracuje více než 20 let v oblasti toxikologických metod in vitro a buduje prestiž výzkumného pracoviště Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ v této oblasti. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti disponuje zkušeným výzkumným týmem, o čemž svědčí nejen uznání centra v rámci sítě referenčních laboratoří EU pro alternativní metody EU-NETVAL a kontaktního poradenského místa pro alternativy PARERE pod vedením RNDr. Kristiny Kejlové, Ph.D., ale  i aktuálně získaný výzkumný projekt  z Evropských strukturálních a investičních fondů, z operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve výzvě Excelentní výzkum s názvem “Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách”, jehož je MUDr. Dagmar Jírová, CSc. odpovědným řešitelem.

Mezi hlavní témata letošního 21. ročníku kongresu patří např. 3D rekonstruované orgánové modely a multi-orgánové čipy, modely založené na kmenových buňkách, modely in silico zaměřené na predikci toxikologických vlastností, modely pro studium lidských onemocnění, využití alternativních toxikologických metod v rámci nařízení REACH, nejnovější metody testování bezpečnosti kosmetických přípravků, spotřebních výrobků, potravin, zdravotnických prostředků a léčiv, hodnocení specifických toxikologických vlastností jako je toxicita po opakované dávce, inhalační toxicita, sensibilizace, reprotoxicita a vývojová toxicita, karcinogeneze, nanotoxikologie, neurotoxikologie a ekotoxikologie nebo biologické bariéry (např. plicní, GIT nebo hematoencefalická).

 

Více informací lze nalézt na odkazu prezentace kongresu:
https://www.eusaat-congress.eu/index.php/congress/2018/organizers

   Státní zdravotní ústav jako spoluorganizátor kongresu EUSAAT 2018 srdečně zve nejen členy  vědeckých týmů, ale i společenských organizací k účasti na kongresu a podpoře strategie 3R v toxikologii.