Centrum zdraví, výživy a potravin

Aspartam: hodnocení nebezpečnosti rizika – JECFA potvrdila přijatelnou denní dávku 40 mg/kg na tělesnou hmotnost

20. července 2023 | Autor: prof. J.Ruprich

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Světová zdravotnická organizace (WHO), Společný výbor odborníků pro potravinářské přídatné látky (JECFA) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) 14.7.2023 zveřejnily hodnocení vlivu necukerného sladidla aspartamu na zdraví.

S odvoláním na „omezené důkazy“ o karcinogenitě u lidí klasifikovala IARC aspartam jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka (skupina 2B IARC) a JECFA potvrdila přijatelný denní příjem 40 mg/kg tělesné hmotnosti.

Aspartam je umělé (chemické) sladidlo, které se od 80. let 20. století hojně používá v různých potravinách a nápojích, včetně dietních nápojů, žvýkaček, želatiny, zmrzliny, mléčných výrobků, jako jsou jogurty, snídaňové cereálie, zubní pasty a léků, jako jsou kapky proti kašli a žvýkací vitaminy.

IARC klasifikovala aspartam jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka (skupina 2B) na základě omezených důkazů o rakovině u lidí (konkrétně o hepatocelulárním karcinomu, což je typ rakoviny jater). Omezené byly také důkazy o rakovině u pokusných zvířat a omezené důkazy týkající se možných mechanismů způsobování rakoviny.

JECFA dospěla k závěru, že vyhodnocené údaje nenaznačují dostatečný důvod pro změnu dříve stanoveného přijatelného denního příjmu (ADI) aspartamu ve výši 0-40 mg/kg tělesné hmotnosti. Výbor proto znovu potvrdil, že jeho denní konzumace v rámci tohoto limitu je pro člověka bezpečná.

Například u plechovky dietního nealkoholického nápoje obsahujícího 200 nebo 300 mg aspartamu by dospělý člověk o hmotnosti 70 kg musel zkonzumovat více než 9-14 plechovek denně, aby překročil přijatelný denní příjem, a to za předpokladu, že nepřijímá žádné další látky z jiných potravinových zdrojů.

Výbory IARC a WHO budou i nadále sledovat nové důkazy a podporovat nezávislé výzkumné skupiny, aby vypracovaly další studie o možné souvislosti mezi expozicí aspartamu a zdravotními účinky na spotřebitele.

Orginální odkaz WHO:

https://www.who.int/news/item/14-07-2023-aspartame-hazard-and-risk-assessment-results-released

Situaci budeme nadále sledovat. Je zřejmé že jde o zdraví a mnoho financí.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 20.7.2023