Centrum zdraví, výživy a potravin

Konference Hygiena a technologie potravin – LII. Lenfeldovy a Höklovy dny v Brně

03. listopadu 2023 | Autor: Jiří Ruprich

Veterinární univerzita v Brně uspořádala, jako každoročně, mezinárodní konferenci „Lenfeldovy a Höklovy dny“. Konference proběhla na konci října, 25. – 26. 10. 2023. Při této příležitosti oslavila 105. výročí založení. Akce byla zaměřená na zdravotní nezávadnost, kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu, celý potravinový řetězec, ale i oblast společného stravování. Zúčastnili se i hosté ze sousedních zemí. Prezentovaly se různé výsledky výzkumné činnosti z různých organizací. Vedle vědeckých přednášek se objevily i aplikace v potravinového práva. Zajímavé byly poznatky z praxe. Našla se i příležitost k setkání mladých i starších odborníků v oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin. Sešlo se přes celkem asi 150 pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů, praxe, ale i studenti. Odbornou část konference doplnily tradiční příspěvky z oblasti historie hygieny potravin za účasti pamětníků.

Pracovníci CZVP SZÚ prezentovali pět originálních výsledků
Přednášky byly uvedeny v odborné části, připraveny byly i postery. Témata byla: „Patulin – 80 let výzkumu mykotoxinu významného pro veřejné zdraví“, „Prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc. – 100. výročí narození“, „Zavedení a validace PCR metody ke stanovení vybraných producentů aflatoxinů a ochratoxinu A izolovaných z potravin“, „Srovnání vybraných výživových parametrů rostlinových nápojů a kravského mléka“, „Srovnání výskytu vybraných analytů v rostlinových nápojích a kravského mléka – prvková analýza“. Pracovníci CZVP SZÚ se zapojili do diskuse.
Společenská akce se opravdu vydařila. Jistě se opět znovu setkáme příští rok v říjnu 2024.

Prof. J.Ruprich a kol.

Veterinární univerzita v Brně uspořádala, jako každoročně, mezinárodní konferenci „Lenfeldovy a Höklovy dny“. Konference proběhla na konci října, 25. – 26. 10. 2023. Při této příležitosti oslavila 105. výročí založení. Akce byla zaměřená na zdravotní nezávadnost, kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu, celý potravinový řetězec, ale i oblast společného stravování. Zúčastnili se i hosté ze sousedních zemí. Prezentovaly se různé výsledky výzkumné činnosti z různých organizací. Vedle vědeckých přednášek se objevily i aplikace v potravinového práva. Zajímavé byly poznatky z praxe. Našla se i příležitost k setkání mladých i starších odborníků v oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin. Sešlo se přes celkem asi 150 pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů, praxe, ale i studenti. Odbornou část konference doplnily tradiční příspěvky z oblasti historie hygieny potravin za účasti pamětníků.
Pracovníci CZVP SZÚ prezentovali pět originálních výsledků
Přednášky byly uvedeny v odborné části, připraveny byly i postery. Témata byla: „Patulin – 80 let výzkumu mykotoxinu významného pro veřejné zdraví“, „Prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc. – 100. výročí narození“, „Zavedení a validace PCR metody ke stanovení vybraných producentů aflatoxinů a ochratoxinu A izolovaných z potravin“, „Srovnání vybraných výživových parametrů rostlinových nápojů a kravského mléka“, „Srovnání výskytu vybraných analytů v rostlinových nápojích a kravského mléka – prvková analýza“. Pracovníci CZVP SZÚ se zapojili do diskuse.
Společenská akce se opravdu vydařila. Jistě se opět znovu setkáme příští rok v říjnu 2024.
Prof. J.Ruprich a kol.