Firemní školka

Firemní školka

Naše dětská skupina Zdravík je určena pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Cílem naší dětské skupiny je dětem a rodičům nabídnout rodinnou alternativu. Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte. Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu. Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života.

O děti pečují tři paní vychovatelky, kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace. S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.

Budeme se na Vás těšit.

Plán výchovy a péče v dětské skupině Firemní školka – Zdravík

Provozní řád dětské skupiny Firemní školka – Zdravík

Kontakt:

Tel. : 725 996 359

e-mail: skolickazdravik@seznam.czfiremniskola@szu.cz