SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

SZÚ startuje dvojjazyčný projekt HROU PROTI AIDS. Cílem je naučit mladé lidi chránit se proti nákaze

„Jediný způsob, jak ochránit naše děti před AIDS, je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe,“ řekl Dr. Michael Merson, bývalý ředitel Global Programme on AIDS. Tuto myšlenku se odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) rozhodli uvést do praxe a ve vybraných českých školách startuje dvojjazyčný projekt Hrou proti AIDS. Veškeré materiály jsou v českém a ukrajinském jazyce, čímž reagujeme na začlenění ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.


 

EASA/ECDC - pokyny pro letectví jako součást evropské reakce na vývoj onemocnění covid-19 v Číně

Evropa se dohodla na opatřeních, která mají být uplatněna v letectví v reakci na zhoršení epidemiologické situace onemocnění covid-19 v Číně, a vydala doporučení, která by mohla být potenciálně uplatněna i v jiných zeměpisných oblastech v podobné situaci. 11.1.2023


 

V České republice nadále probíhá epidemie chřipky

V 1. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) zvýšila o 10,5 % a dosáhla hodnoty 1956 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst pozorujeme především mezi dospělými. V kategorii chřipkových onemocnění (ILI) se pak celková nemocnost nepatrně snížila (o 3,5 %), ale u dospělé populace stále evidujeme vzestup, a to především u lidí starších 65 let. Tam nemocnost vzrostla o více než čtvrtinu (26,6 %) a ve věkové kategorii 25 – 64 let pak nárůst představuje téměř 20 procent (18,2 %). 


 

Celogenomová sekvenace odhalila, že léčivá látka molnupiravir může napomáhat vzniku nových mutací SARS-CoV-2

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL)   upozornila ve své pravidelné zprávě na fakt, že v mezinárodní databázi celogenomových sekvenací GISAID je publikováno několik sekvencí různých variant SARS-CoV-2, které lze s největší pravděpodobností připsat na vrub podávání léků na covid-19 s léčivou látkou molnupiravir.  Odborníci vyslovují obavy, že n euvážené podávání molnupiraviru by tak mohlo vést k vytvoření mimořádné varianty SARS-CoV-2, která by mohla mít závažný epidemický i klinický dopad.


 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh cca 1500 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v květnu 2022 ) a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu je průběžně doplňován přehled jednotlivých novel nařízení CLP a naposledy byl aktualizován odkaz na konsolidované znění (poslední t.č. z 17. 12. 2022), které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Stejně tak nemůže obsahovat případné další novely, který by vyšly po tomto datu.


 

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání - od 1.1.2023

Proč bylo onemocnění bederní páteře zařazeno do Seznamu nemocí z povolání?


 

Dopad prudkého nárůstu případů onemocnění covid-19 v Číně na epidemiologickou situaci v EU/EHP

Počet případů onemocnění covid-19 na území pevninské Číny dosáhl rekordního počtu, s maximem 2. prosince 2022. V posledních třech týdnech incidence poklesla, pravděpodobně také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Zpráva ECDC publikovaná 3.1.2023


 

Epidemie chřipky přetrvává, pokles čísel nemocnosti je zkreslený dny volna

V 52. týdnu roku 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila zhruba o čtvrtinu (o 26,3 %) a dosáhla hodnoty 1770 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší pokles, téměř o 42 procent (-41,7 %) evidujeme ve věkové skupině 6-14 let. Data nemocnosti jsou ale významně ovlivněna vánočními a novoročními svátky, kdy mnozí nešli s infekcemi k lékaři a nedostali se tak do systému hlášení infekcí, případně jejich stav řešili lékaři na pohotovostech, které se standardně do hlášení nezapojují.


 

Evropský týden testování na HIV a žloutenky dosáhl rekordní účasti

Letošní Evropský týden testování na HIV a žloutenky dokázal oslovit rekordních 1815 osob. To je zhruba o 1000 návštěvníků testovacích center více, než jsme dosáhli v průměru v uplynulých letech. Zájem o kontrolu svého zdravotního stavu projevili lidé napříč celou Českou republikou, nárůst zájmu byl patrný ve všech 14 krajích. Akce se účastnilo 37 organizací a institucí, dohromady jsme nabídli 86 míst v ČR s možností bezplatného a anonymního testování, a to jak v kamenných poradnách, tak v mobilních ambulancích. Za 6 dní odborníci strávili s klienty 1081 hodin. 


 

WHO darovala SZÚ nový genový sekvenátor

Kancelář WHO v Česku darovala Státnímu zdravotnímu ústavu přístroj pro genetickou sekvenaci vzorků patogenů. Díky sekvenaci  na tomto typu přístroje je možné zjistit varianty mutací SARS-CoV-2 za 24 hodin až u 16 vzorků. 


 

Zvýšená cirkulace respiračního syncyciálního viru (RSV) a s tím související zvýšená nemocniční zátěž v EU/EHP

Hodnocení rizika, ECDC,12.12.2022


 

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes (GAS) způsobuje rozličná lidská onemocnění od nekomplikovaných infekcí dýchacích cest a kůže až po vážná invazivní onemocnění spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Invazivní kmeny (iGAS) jsou spojovány s diagnózami sepse, septický šok, flegmóna. Úlohu jistě sehrává dispozice hostitele.


 

Chceme, aby všechny děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo. Proto rozvíjíme projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“.

Snahy o reformu školního stravování jsou tu stejně dlouho jako školní stravování samo. Přesto se děti v tuto chvíli stále stravují podle 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Státní zdravotní ústav proto, jako odborná příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví, přijal výzvu tohoto resortu a úlohu odborného koordinátora při snaze zmodernizovat školní stravování tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravé stravování ve 21. století. Nejde o nic menšího, než o kvalitu jídla pro naše děti. Proto jsme hrdými nositeli projektu Máme to na talíři a není nám to jedno. Aby uspěl, vyžaduje multioborovou i meziresortní spolupráci. Výsledkem bude komplexní program a popsaný systém odpovídající na otázku - jak dosáhnout celkové pozitivní změny ve prospěch jídla servírovaného našim dětem.


 

Česko je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

Z hlediska nemocnosti v rámci České republiky se dá říci, že stojíme na prahu epidemie akutních respiračních infekcí. Vyhlášení epidemie je v rukou Hlavní hygieničky ČR a sledování aktuálního stavu v jednotlivých krajích zajišťují Krajské hygienické stanice. Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí. To znamená, že vždy v pondělí k týdenní zprávě o sledování vývoje SARS-CoV-2 na našem území přikládáme nyní i souhrnné hlášení k vývoji ARI neboli akutních respiračních infekcí včetně chřipky.


 

Aktuality EHK


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››