Seznamy odebíraných časopisů

Časopisy objednané na rok 2019

V abecedním pořadí:

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q RT U V W Z

 

A

Alergie /CZ/

Alternatives to Laboratory Animals : ATLA /GB/

The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene /US/

Antimicrobial Agents and Chemotherapy /US/  – ONLINE

Arhiv za higienu rada i toksikologiju /RU/

Archives of Environmental and Occupational Health /US/ + ONLINE

ATLA /GB/ viz Alternatives to Laboratory Animals : ATLA

Atomic Spectroscopy /US/

 

B

Bezpečnost a hygiena práce /CZ/

British Medical Journal : BMJ /GB/

Bulletin Československé společnosti mikrobiologické /CZ/

Bulletin of the WHO /CH/

Bundesgesundheitsblatt /DE/

 

C

CEJPH : Central European Journal of Public Health /CZ/

Clinical Infectious Diseases /US/ + ONLINE

Československá psychologie /CZ/

Československý časopis pro fyziku /CZ/

 

D

D´test /CZ/

Deutsche Zeitschrift für Onkologie /DE/

Drug Metabolism and Disposition /US/ – ONLINE

 

E

Environmental Health and Pollution Control: Excerpta medica. Section 46 /NL/

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie /CZ/

 

H

Hygiena /CZ/

 

CH

Chemické listy /CZ/

Chip /CZ/

 

I

Indoor and Built Environment /CH/ + ONLINE

International Journal of Epidemiology /GB/ + ONLINE

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology /GB/ – ONLINE

 

J

Journal of Antimicrobial Chemotherapy /GB/ – ONLINE

Journal of Biochemistry /JP/

Journal of Clinical Microbiology /US/ – ONLINE

Journal of Infectious Diseases /US/ + ONLINE

Journal of Occupational and Environmental Hygiene /US/ + ONLINE

Journal of Occupational and Environmental Medicine /US/

 

K

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství /CZ/

 

L

Laboratory Animals /GB/ + ONLINE

 

M

Medycyna doświadczalna i mikrobiologia /PL/

Military Medical Science Letters /CZ/

 

N

New England Journal of Medicine /US/ + ONLINE

Noise and Health /GB/

 

O

Occupational and Environmental Medicine /GB/

Odpady /CZ/

 

P

Pracovní lékařství /CZ/

Praktický lékař /CZ/

Przeglad epidemiologiczny /PL/

Psychologie dnes /CZ/

 

R

Roczniki panstvowego zakladu higieny /PL/

 

T

Travail & Sécurité /FR/

 

V

Vesmír /CZ/

Veterinární klinika /CZ/

Veterinářství /CZ/

Vodní hospodářství /CZ/

Vojenské zdravotnické listy /CZ/ viz Military Medical Science Letters /CZ/

Vytápění, větrání, instalace /CZ/

Výživa a potraviny

 

W

Wasserzeichen /DE/

WHO Drug Information /CH/

WHO Technical Report Series /CH/

 

Z

Zdravotnictví a medicína /CZ/

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie /CZ/

Životné prostredie /SK/