Publikační činnost

Publikování v režimu Open Access v hybridních časopisech nakladatelství Springer

Pracovníci SZÚ mají do 31. 12. 2025 kromě možnosti přístupu k obsahu řady časopisů nakladatelství Springer možnost bezplatného publikování v režimu Open Access (OA) ve vybraných hybridních časopisech tohoto nakladatele (nabídka nezahrnuje tituly BioMed Central, tituly Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications). Ročně může SZÚ v režimu OA zdarma publikovat až 4 články (původní práce, přehledové práce, krátká sdělení). Publikování je umožněno díky účasti v konsorciu CzechELib.

Podmínky: autor s afiliací SZÚ musí být v článku uveden jako korespondující a musí uvádět mailovou adresu SZÚ.

Seznam hybridních časopisů, ve kterých je možno publikovat v režimu OA.

Autor volí možnost publikování v režimu OA po přijetí článku k publikování. Detailní informace pro autory jsou uvedeny na stránkách Springer Nature.