Služby

Hlášení publikační činnosti pracovníků SZÚ

Katalog personální bibliografie

Databáze obsahuje záznamy publikovaných prací zaměstnanců SZÚ od roku 1992.

 


 

Pokyny pro hlášení publikační činnosti do SVI v roce 2024

Termín ukončení sběru hlášení je 16. 2. 2024Publikace s dedikací institucionální podpory je třeba nahlásit do 15. 1. 2024.

Informaci o publikačních výstupech z Vašich pracovišť za aktuální a minulý rok, případně i starších dosud nenahlášených, zasílejte prosím mailem na adresu: miroslava.fridrichova@szu.cz.

Pokud je to možné, přiložte do mailu soubor v pdf se samotnou publikací. Hlášení publikační činnosti lze také provést fyzickým předáním (zapůjčením) publikací do knihovny, která je zpracuje a vrátí.

Zachovaná je i původní možnost hlášení prostřednictvím formulářů ve Wordu:

Nevyplněný klasický formulář nejprve stáhněte a pak teprve vyplňte. Uložení provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný odkaz, kde v menu vyberete ‚Uložit cíl jako‘ a formulář uložíte na disk svého počítače pod nabídnutým jménem hlaseni1.doc nebo formular1.doc. Po vyplnění a uložení zašlete klasický formulář e-mailem jako standardní přílohu na kontaktní adresu miroslava.fridrichova@szu.cz  případně doručte do SVI jiným způsobem.

Upozorňujeme, že publikačním výstupem kromě časopiseckých článků, statí ve sborníku či v knize může být i certifikovaná metodika, právní předpis, norma, užitný vzor apod.

 

RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

Jako každoročně bude část záznamů zaslána do celostátního „Rejstříku informací o informací o výsledcích – RIV“. Jedná se o výsledky, kterých bylo dosaženo řešením projektů financovaných z institucionální podpory a projektů evidovaných v Centrální evidenci projektů (CEP), dále pak v rámci operačních programů, rámcových programů EK a také při výzkumné činnosti financované z rozpočtu SZÚ. V RIV slouží jako zdrojové informace pro účely hodnocení výzkumných organizací a projektů financovaných ze státního rozpočtu podle platné Metodiky M17+

Definice jednotlivých výsledků je zde.

RIV nadále nepřijímá tyto výsledky: abstrakta z konferencí, učebnice, skripta, ročenky, populárně naučnou literaturu.

 

Případné dotazy a připomínky: Ing. M. Fridrichová l. 359 nebo Mgr. J. Veselá l. 567