Katalogy a databáze

Online katalogy

» Katalog knihovního fondu
Databáze obsahuje knižní a časopisecký fond knihovny SZÚ.
Širší možnost vyhledávání i tiskových výstupů nadále poskytuje SVI.

» Katalog personální bibliografie
Databáze obsahuje záznamy publikovaných prací zaměstnanců SZÚ od roku 1992.
Pokyny pro hlášení publikační činnosti do SVI.

Upozornění: Připomínky, návrhy a případné dotazy ohledně knihovního systému Portaro můžete zasílat na  e-mail: michaela.vyslouzilova@szu.cz.

 

Seznam databází

Plnotextové databáze časopisů a bibliografické databáze jsou přístupné pouze ze sítě SZÚ – stav k 30.4.2018.

 

Micromedex® Solutions logo Micromedex® Solutions

Je nejkomplexnější soubor faktografických a bibliografických databází, které nabízejí informace z oblasti toxikologie, farmakologie a příbuzných vědních oborů, alternativní medicíny atd. Dále poskytuje informace o lécích, jejich složení, účincích, atd.
Zpřístupňuje databáze  AAPCC Codes in POISINDEX®, Alternative Medicine, DRUGDEX® System, Imprint Codes in Identidex®, Interaction Checking, IV Compatibility, MARTINDALE, MSDS from USP, PDR®, POISINDEX® System, REPRORISK® System a TOMES® System

ScienceDirect logo ScienceDirect

Konsorciální licence na přístup do elektronických verzí časopisů nakladatelství Elsevier odebíraných v tištěné podobě ve sdružených institucích.
Databáze obsahuje plné texty 6300 e-knih z let 2007-2015.

Scopus logo Scopus

Bibliografická a citační databáze vznikla v roce 2004 a v současné době je zde indexováno více než 22 000 časopisů vědeckých časopisů z oblasti přírodních věd, technických věd, medicíny, společenských věd, se zaměřením na evropskou produkci (včetně vybraných časopisů z České republiky). Databáze je denně aktualizovaná a obsahuje více než 69 mil. záznamů, včetně konferenčních příspěvků, knih a obchodních publikací. Více než polovinu obsahu tvoří záznamy od 1996, které obsahují citace. Ve Scopus lze prohledávat také 25,2 mil. patentů. V rámci služby Articles-in-press je možné vyhledávat články z více než 3 750 časopisů ještě před jejich vydáním.
Scopus je významným nástrojem v oblasti hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Kromě standardních výstupů citační analýzy lze v databázi Scopus vyhledávat také index citačního ohlasu, tzv. Hisrchův index.

SpringerLink logo SpringerLink

Služba nakladatelství Springer nabízí přístup do elektronických odborných časopisů a knih vydávaných tímto nakladatelem. Od roku 2009 nabídka rozšířena o tituly nakladatelství KLUWER.
Databáze obsahuje plné texty 4 000 e-knih z roku 2017.

Web of Science logo Web of Knowledge (WoK)

Portál WoK, který je produktem firmy Thomson ISI z Philadelphie, USA, umožňuje přístup k bibliografickým informačním zdrojům Web of Science a Journal Citation Reports:
Web of Science
Databáze zahrnuje tři Indexy: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Ve všech třech indexech je možné vyhledávat dle autora, tématu, zdroje a adresy, umožňuje též originální vyhledávání podle citačních vazeb. V části Cited Reference Search lze vyhledávat citovanost článků jednotlivých autorů.
Journal Citation Report
Databáze časopisů zahrnuje dvě edice: JCR Science Edition (vědecko-technická) a JCR Social Sciences Edition (společenské vědy). Uvádí přes 7500 titulů. Obě edice umožňují vyhledávat odborné časopisy dle kritérií (obor, vydavatel, země původu…). Lze nalézt i příslušné hodnoty IF (impact factor)

Wiley logo Wiley Online Library

Nabízí vědecké, technické, lékařské a další odborné online časopisy,  elektronické příručky a encyklopedie (chemie, toxikologie, bezpečnost a hygiena práce aj.)  V rámci předplatného (kolekce STM – technické, přírodní vědy a medicína) jsou zpřístupněny plné texty cca 800 odborných časopisů.  U dalších dokumentů jsou dostupné bibliografické údaje a abstrakty.
Databáze obsahuje plné texty 3400 e-knih z let 2014-2017 .

Podrobnější informace o obsahu bibliografických databází a jejich obsluze poskytuje ing. M. Fridrichová, l. 2359.

Online přístup do databází je určen pouze pro zaměstnance SZÚ.

Další informační zdroje dostupné v SZÚ.

CZECH eLIB logo

 

» Báze dat v SZÚ
Seznam zahrnuje vybrané báze dat spravované v SZÚ, respektive jejich výstupy přístupné odborné veřejnosti.