SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Národní referenční laboratoř pro prašnost a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí


Dokumenty


Legislativa

Vedoucí: Ing. Zuzana Mathauserová

Kontakt: Tel: 267 082 687 e-mail: zuzana.mathauserova@szu_cz

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovištích (měření prašnosti, denního a umělého osvětlení a jasů ve vnitřním prostředí, stanovení tříd čistoty čistých prostorů, měření přirozené a umělé ionizace vzduchu, měření koncentrací ozónu).
  • Posuzování hygienické nezávadností malých vzduchotechnických zařízení (klimatizační jednotky, čističe a zvlhčovače vzduchu).
  • Měření a kontrola parametrů vzduchotechnických zařízení (rychlost proudění vzduchu na vyústkách, stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu při nuceném větrání a klimatizaci, kouřová zkouška distribuce vzduchu v prostoru).
  • Poskytováním poradenské, výchovné a konzultační služby pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ .

Nahoru