SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Národní referenční laboratoř pro měření a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací


Dokumenty

Legislativa

Vedoucí: Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Kontakt: Tel: 267 082 683 e-mail: zjand@szu_cz

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření vibrací na pracovišti.
  • Provádí vysoce specializovaných měření hluku v pracovním prostředí a vibrací v pracovním i komunálním prostředí.
  • Poskytování poradenské, výchovné a konzultační služby pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.
  • Vypracovávání znaleckých posudků v oboru hluku v pracovním prostředí a vibrací (z titulu ustavení SZÚ soudním znalcem).

Nahoru