Infekční nemoci tématicky

Bioterorismus – patogenní organismy a nemoci

Epidemie a pandemie infekčních nemocí způsobily v lidské historii pravděpodobně více úmrtí než všechny války dohromady. Například ve 14. století zemřela na morovou epidemii čtvrtina tehdejší evropské populace (asi 25 miliónů lidí), téměř 95% původních obyvatel Ameriky vyhladily neštovice, spalničky, mor, břišní tyfus a chřipka. V roce 1918 a 1919 během pandemie chřipky zemřelo více než 21 miliónů lidí. Šíření infekčních nemocí v populaci je buď neúmyslné jako například během chřipkové epidemie nebo úmyslné – bioterorismus. Mezi onemocnění, která by mohla být šířena úmyslně, řadíme především: antrax, botulismus, mor, pravé neštovice, tularémiii, virové hemoragické horečky, brucelózu, Q horečku, infekce přenášené potravinami a vodou (cholera např.), otravy ricinovým toxinem.

 

Bioterorismus

Celý článek ...

Antrax

Celý článek ...