Importovaná onemocnění

Nejvýznamnější importované nákazy v ČR – posouzení jejich epidemiologického významu

Prezentace shrnující aktuální témata v oblasti imporovaných nákaz, zejména pro laickou veřejnost, která je kompilací informací z celé řady zdrojů pro utvoření obecného přehledu, který má zobrazovat komplexnost a úvod do dané problematiky.

2018_11_prednaska_nejvyznamnejsi_importovane_infekce_CR