Infekční nemoci přenášené uživateli drog

Sedm způsobů, jak snížit výskyt infekcí u osob, které injekčně užívají drogy: společné pokyny agentur ECDC a EMCDDA

Sedm intervencí, jeden cíl: žádné infekce mezi lidmi, kterí injekčně užívají drogy. Ve zveřejněných pokynech spojily evropské agentury ECDC a EMCDDA své síly, aby identifikovaly sedm intervencí, které mají u této ohrožené populace omezit výskyt infekčních nemocí a předcházet jim.


V posledních letech dosáhlo mnoho evropských zemí v oblasti prevence infekcí souvisejících s užíváním nelegálních drog značného pokroku. Injekční užívání drog nicméně nadále zůstává hlavní príčinou infekčních onemocnění v Evropě. Navrhované intervence sahají od poskytování injekčního náčiní, testování a očkování až po léčbu infekcí a léčbu drogové závislosti. Maximálního účinku se nejlépe dosáhne, pokud se, ideálně na témže místě, vzájemně kombinují.

V pokynech nazvaných Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs (Prevence a kontrola infekčních nemocí u osob, které injekčně užívají drogy) agentury zkoumají příklady správné praxe v oblasti veřejného zdraví, které mohou podpořit účinnou politiku snižování výskytu infekcí.

K běžným krví přenosným virům v této skupině patří virus HIV, hepatitida B a hepatitida C. Šíří se zejména sdílením jehel, stříkaček a náčiní k přípravě drogy nebo nechráněným pohlavním stykem.

Vydáním této zprávy v průběhu zasedání odborníků v oblasti infekčních nemocí, které se koná dnes v Lisabonu, hodlají obě agentury podpořit země celé Evropy v jejich úsilí o snižování rizik infekce.

Ředitel EMCDDA Wolfgang Götz uvedl: „Krví přenosné infekce se mohou mezi lidmi, kteří injekčně užívají drogy, šířit velmi rychle, což pak může vést k vysokým nákladům na léčbu, ke ztrátě produktivity a k lidskému utrpení. Hlavní sdělení dnešní zprávy spočívá v tom, že víme, jak infekcím v této populaci předcházet. Naším úkolem je zajistit, aby bylo toto poznání převedeno do podoby efektivních služeb. Evropa může při snižování zátěže pro veřejné zdraví představované nemocemi, kterým lze předcházet, dosáhnout ještě lepších výsledků.“

„Prevence infekcí mezi osobami, které injekčně užívají drogy, je dosažitelná a účinná – pokud je prováděna správně,“ zdůrazňuje ředitel ECDC Marc Sprenger. „Proto potřebujeme užší spolupráci všech úseků zdravotnictví, abychom získali důvěru lidí užívajících drogy injekčně a nabídli jim zdravotní péči, jak je načrtnuta v našich společných pokynech.“

Společná publikace agentur ECDC a EMCDDA je vydávána zároveň se souhrnem nazvaným „Stručné pokyny“ a se dvěma technickými zprávami, které přinášejí kompletní vyhodnocení důkazů.

Sedmi doporučenými intervencemi jsou:

INJEKČNÍ NÁČINÍPoskytovat bezplatný přístup k čistému náčiní pro injekční užívání drog včetně sterilních jehel a stříkaček v rámci kombinovaných vícesložkových programů prevence, harm reduction, poradenství a léčby.

KOVÁNÍ: Nabízet očkování proti infekcím, pro které existují účinné vakcíny, jako jsou hepatitidy A a B, tetanus a chřipka. U osob nakažených virem HIV se doporučuje i očkování proti pneumokoku.

LÉČBA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI: Poskytovat přístup k léčbě, zvláště k substituční léčbě pro uživatele opioidů.

TESTOVÁNÍ: Zaručit přístup k testování na HIV, hepatitidu C a hepatitidu B a další infekce včetně tuberkulózy; zabezpečit vazbu na léčbu.

LÉČBA INFEKČNÍCH NEMOCÍ: Poskytovat antivirovou léčbu dle klinické indikace pro osoby nakažené virem HIV, hepatitidou B nebo hepatitidou C. Léčba tuberkulózy je doporučena u případů aktivního onemocnění, zatímco u latentních případů by měla být zvážena profylaktická terapie.

PODPORA ZDRAVÍ: Zajistit podporu zdraví zaměřenou na bezpečnější užívání drog a sexuální chování, která by lidem umožnila zvýšit jejich schopnost kontrolovat a zlepšovat své zdraví.

CÍLENÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: Nabízet celou škálu služeb poskytovaných podle potřeb uživatelů a místních podmínek, například léčbu drogové závislosti, harm reduction, poradenství a testování a odesílání do jiných zdravotnických zařízení.

Odkazy

Pokyny agentur ECDC a EMCDDA a „Stručné pokyny“ si můžete stáhnout zde:

www.ecdc.europa.eu • www.emcdda.europa.eu

Tiskový odbor ECDC

Tel. (46) (0) 8 586 01 678

E-mail: press@ecdc.europa.eu

Tiskový odbor EMCDDA

Tel. (351) 211 21 02 00

E-mail: press@emcdda.europa.eu

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je agenturou EU, jejímž úkolem je rozpoznávat a posuzovat hrozby, které představují infekční nemoci pro lidské zdraví, a informovat o nich.

Středisko podporuje práci orgánů v oblasti veřejného zdraví v EU a členských státech EHP/ESVO.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) poskytuje EU a jejímčlenským státům faktický přehled o celoevropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách.