Výskyt infekcí v ČR

Ustanovení Pracovní skupiny pro Clostridium difficile

Vzhledem k reálné hrozbě šíření hypervirulentních epidemických kmenů byla při NRL pro antibiotika ustanovena pracovní skupina pro laboratorní diagnostiku Clostridium difficile (CD).


Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(10-11): 488.

Hlavní pracovní náplní pracovní skupiny pro laboratorní diagnostiku Clostridium difficile je sjednocení a aktualizace laboratorních postupů pro časnou detekci toxinů, validní kultivační průkaz CD, stejně jako doporučení ohledně stanovení antibiotické citlivosti in vitro.

Činnost  skupiny bude  probíhat v návaznosti na celoevropské aktivity zaměřené k problematice CD. Metodická doporučení budou postupně zveřejňována ve Zprávách CEM.

Prozatímní složení Pracovní skupiny pro C.difficile:

MUDr. Markyta Bártová, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

MUDr. Eliška Bébrová, FN Motol, Praha

MUDr. Lenku Geigerová, FN Plzeň

RNDr. Eva Chmelařová , FN Ostrava

RNDr. Petr Ježek, Oblastní nemocnice Příbram

RNDr. Roman Jirsa, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

MUDr. Jana Matějková, FN Motol, Praha

MUDr. Otakar Nyč, FN Motol, Praha

 

Otakar Nyč
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol a 2.LF UK