Zoonózy (nemoci zvířat přenosné na člověka)

Nemoci přenášené členovci v České republice II. – Komáři a invazivní druhy epidemiologicky významných členovců v ČR

Komáři a invazivní druhy epidemiologicky významných členovců v ČR