Zoonózy (nemoci zvířat přenosné na člověka)

Problematika vztekliny a její výskyt v České republice

Odkaz na portál Státní veterinární správy České republiky


Vzteklina

Informační bulletin SVS – vzteklina