Zoonózy (nemoci zvířat přenosné na člověka)

Situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu 2007

V průběhu měsíce listopadu nebyla vzteklina na území ČR registrována. S negativním výsledkem bylo vyšetřeno celkem 1376 volně žijících a domácích zvířat.


Další informace o vzteklině v ČR je možno najít na Internetu
na stránkách Státní veterinární správy :

na odskoku  „Zdraví zvířat“ a na dalším odskoku  „Vzteklina v ČR“.

MVDr. Ivan Nágl
Státní veterinární ústav Praha  www.svupraha.cz

Sídlištní 136/24
165 03  Praha 6 – Lysolaje
Tel: 251 031 281    fax: 220 920 655
e-mail: ivan.nagl@svupraha.cz