Zoonózy (nemoci zvířat přenosné na člověka)

Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993-2019

Článek poskytuje přehled o výskytu některých zoonóz v České republice (dále jen ČR) v letech 1993–2019 , se zaměřením na ta onemocnění, která nebyla zařazena do předchozích sdělení věnovaných nemocem přenosných vodou a potravinami a nákazám přenosným vektory nebo v nich byla zmíněna jen okrajově. Údaje o výskytu uvedených onemocnění vycházejí z dat hlášených ve sledovaném období do informačního systému EpiDat (za období 25 let) a ISIN (2018–2019) – celostátního programu hlášení, evidence a analýzy dat o infekčních nemocech v ČR. Zprávy CEM (SZÚ, Praha( 2020; 29(11):431-443.

Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993-2019