Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Doporučené postupy NRL ATB