Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Publikace

Články s tématikou rezistence bakterií na antibiotika publikované pracovníky NRL pro antibiotika.