Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro antibiotika participuje.Granty:Název grantového projektu:
Charakterizace kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí vůči betalaktamovým antibiotikům v České republice.
Registrační číslo: NU21-09-00028
Rok zahájení a ukončení: 2021 – 2024
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Vývoj multirezistentního Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A v éře vakcinace proti pneumokokům.
Registrační číslo: 16-27109A
Rok zahájení a ukončení: 2016 – 2019
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice.
Registrační číslo: NT11032 – 6/2010
Rok zahájení a ukončení: 2010 – 2015
Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Hrabák, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň
Spoluřešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Evoluce oxacilin-rezistentních Staphylococcus aures (MRSA) v České republice a její důsledky.
Registrační číslo: NS9642 – 4/2008
Rok zahájení a ukončení: 2008 – 2011
Hlavní řešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Přítomnost enzymů sortáz B, C a D u klinických izolátů Streptococcus pneumoniae a její vliv na virulenci a rezistenci k antibiotikům.
Registrační číslo: NS9643 – 4/2008
Rok zahájení a ukončení: 2008 – 2011
Hlavní řešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

 

Název grantového projektu:
Nozokomiální enterobakterie produkující širokospektré beta-laktamázy v České republice a jejich klinický význam.
Registrační číslo: NS/9717-4/08
Rok zahájení a ukončení: 2008 – 2011
Hlavní řešitel:  Ing. Jaroslav Hrabák, Ústav mikrobiologie, FN Plzeň
Spoluřešitel: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.