Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Přívorovy dny – XV. KONFERENCE dezinfekce, dezinsekce, deratizace a sterilizace

Státní zdravotní ústav, Praha, vás zve na konferenci, kterou spolupořádá a která se komplexně zaměřuje na problematiku dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) a sterilizace ve všech sférách, kde jsou tyto obory uplatňovány (ochrana veřejného zdraví, komunální a veterinární hygiena, zemědělské a potravinářské provozy, ochrana majetku). Jako jediná odborná akce tohoto zaměření je výjimečná i tím, že vytváří neformální prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, výrobců a distributorů pro DDD a doplňkové služby s pracovníky vykonávajícími tyto práce v terénu.

Pozvánka a program: Přívorovy dny – XV. KONFERENCE