Centrum podpory veřejného zdraví

Duševní zdraví

Duševní zdraví

Podle Světové zdravotnické organizace znamená zdraví celkovou fyzickou, duševní a sociální pohodu (1). Na celkovém zdraví se tudíž podepisuje i to duševní a je proto důležité se o něj starat. Duševní zdraví můžeme označit za stav pohody, ve kterém plně využíváme své vlastní schopnosti, dokážeme se vyrovnat s běžným každodenním stresem, produktivně pracovat a přispívat své komunitě (2). Duševní zdraví je tudíž více než jen nepřítomností duševního onemocnění (3).

Duševní onemocnění

Existuje celá řada faktorů, jako například stres, náhlé náročné situace, potíže v práci, ve škole nebo v rodině, které mohou narušit duševní zdraví jedince. Dalším rizikovým faktorem jsou i osobnostní predispozice (3). Narušení duševního zdraví se může časem rozvinout v duševní onemocnění, které může působit změny v našich emocích, myšlení nebo i chování (4). Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví trpělo v roce 2020 téměř 30 % dospělé populace nějakým duševním onemocněním (5). Vyústěním duševního onemocnění může být v krajních případech až sebevražda. Podle dat Českého statistického úřadu v roce 2020 spáchalo sebevraždu 1 224 osob, z toho bylo 1 009 mužů a 215 žen (6).

Duševní hygiena

Duševní zdraví je možné chránit a udržovat pomocí duševní hygieny a tím, že o sebe bude jedinec pečovat. Péče o sebe sama v souvislosti s duševním zdravím se týká zlepšování stavu v emocionální, duševní i sociální oblasti (3). U každého jedince může tato péče vypadat jinak a zahrnovat celou řadu různých činností. Součástí duševní hygieny je také dodržování zdravého životního stylu. Dobré duševní zdraví může pozitivně ovlivnit i to fyzické a pomoci předcházet vážným zdravotním problémům. Například deprese je spojována s mnoha chronickými nemocemi, jako je cukrovka, astma, rakovina nebo kardiovaskulární onemocnění (7).

Ke stažení:

8 tipů jak kompenzovat stres

Další zdravotně výchovné materiály naleznete zde.

Seznam zdrojů:

1 WHO, Constitution, World health oraganisation, 2023, Dostupné z: https://www.who.int/about/governance/constitution

2 PAHO, Mental Health, Pan Amrican Health Organisation, WHO, 2023, Dostupné z: https://www.paho.org/en/topics/mental-health

3 ALIEV, A., BECHYŇOVÁ, L., BLAŽEJOVSKÁ, T., FAJNEROVÁ, I., FRANCOVÁ, A., JANKŮ, K., KAGSTROM, A., KASAL, A., KOLENIČ, M., LUKASOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, M., PEŠOUT, O., PITOŇÁK, M., SÝKOROVÁ, E., ŠENIGLOVÁ, K., TOMÁŠKOVÁ, H., WINKLER, P. on behalf of MyMentalHealth.Guide consortium. Self-care in mental health. National Institute of Mental Health, Czech Republic, 2020, Dostupné z: https://www.opatruj.se/

4 NUDZ, Na rovinu, Národní ústav duševního zdraví, 2021b, Dostupné z: https://narovinu.net/dusevni-zdravi-a-nemoc/

5 NUDZ, V důsledku pandemie covid-19 se s duševním onemocněním potýká téměř každý třetí dospělý. Podporu nabídne nový web, tisková zpráva, Národní ústav duševního zdraví, 2021, Dostupné z: https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-dusledku-pandemie-covid-19-se-s-dusevnim-onemocnenim-potyka-temer-kazdy-treti-dospely-podporu-nabidne-novy-web

6 ČSÚ, Sebevraždy v České republice – 2011 až 2020, Český statistický úřad, 2021, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy-v-ceske-republice-2011-az-2020

7 WEBMD, How Does Mental Health Affect Physical Health, WebMD LLC., 2023, Dostupné z: https://www.webmd.com/mental-health/how-does-mental-health-affect-physical-health