Národní manažer HIV/AIDS

Co víš o HIV/AIDS?

CO VÍŠ O HIV/AIDS? – VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

V letech 2022/2023 proběhlo dotazníkové šetření k výuce problematiky HIV/AIDS, které realizoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotním ústavem v Ostravě.

Cílem šetření bylo zjistit současný stav znalostí a postojů v oblasti HIV/AIDS u žáků 7., 8. a 9. tříd a studentů víceletých gymnázií. Dotazníky, vyplněné školními metodiky prevence měly za cíl zjistit, jak probíhá výuka o HIV/AIDS a jakou formu výuky považují učitelé za optimální. Šetření navázalo na výzkum prováděný v roce 2015, který také realizoval SZÚ. Provedené šetření bylo realizováno v souladu s Národním programem řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022.

Závěrečná zpráva je k dispozici zde:
CZ
EN