Národní manažer HIV/AIDS

Doporučení WHO

INSTRUKCE KE SJEDNOCENÝM STRATEGICKÝM INFORMACÍM O HIV: MINIMALIZACE DOPADU NA ZÁKLADĚ MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ

Překlad byl vytvořen SZÚ pro potřeby Národního programu HIV/AIDS v ČR z anglického originálu Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through program monitoring and management. Geneva: World Health Organization; 2020.
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
© Světová zdravotnická organizace 2020

 

Instrukce ke sjednoceným strategickým informacím o HIV

Instrukce ke sjednoceným strategickým informacím o HIV: minimalizace dopadu na základě monitorování a řízení programů. Část 3. Doporučené ukazatele: hlavní národní a prioritní