Národní manažer HIV/AIDS

EMIS

Studie o sexuálním chování mužů, kteří mají sex s muži (EMIS)

Evropský internetový průzkum u mužů, kteří mají sex s muži  – The European Men Who Have Sex with Men Internet Survey (EMIS) je anonymní on-line průzkum, jehož cílem je shromáždit informace o sexuálním zdraví gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži (MSM) jako východisko pro preventivní programy v této oblasti. Průzkum probíhá ve většině evropských zemí. Jednou z hlavních výhod studie je možnost vyplnit dotazník v kterémkoli z úředních jazyků Evropského hospodářského prostoru (EHP). Účast ve studii je dobrovolná. EMIS je společný projekt komunitních, akademických a vládních partnerů v celé Evropě.

 

Koncem roku 2023 byl spuštěn třetí běh studie EMIS, opět s účastí České republiky. Sběr dat je plánován na rok 2024. EMIS-2024 je realizován konsorciem tří partnerů: Deutsche Aidshilfe, Maastricht University a Robert Koch Institute. Projekt je v Evropě spolufinancován Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a dvanácti zeměmi. V České republice přispěla k jeho financování kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice. Na organizaci a zpracování dat z aktuálně probíhající studie se podílejí Státní zdravotní ústav a Česká společnost AIDS pomoc, z. s. Jedná se o největší studii svého druhu na světě a shromážděná data mohou v jednotlivých zemích posloužit pro plánování preventivních programů v oblasti HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí i pro pochopení zdraví a potřeb cílové skupiny, včetně monitorování vývoje v této oblasti v jednotlivých zemích.

 

Online dotazník EMIS 2024 je dostupný zde.

Studie EMIS byla s finanční podporou Evropské unie realizována již v letech 2010 a 2017. Česká republika se studie účastnila v obou letech, zpráva EMIS 2017 je dispozici zde.