Národní manažer HIV/AIDS

Stigmatizace a diskriminace lidí žijících s HIV

Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uskutečnil v letech 2021-2022 online průzkum v jednotlivých zemích s cílem zjistit, jakému stigmatu čelí lidé žijící s HIV v Evropské unii. Cílem studie bylo kromě posouzení kvality života osob žijících s HIV získat více informací o existenci a míře stigmatizace v komunitě osob žijících s HIV/AIDS, jejich postavení ve společnosti a zejména o jejich možných problémech při kontaktu se zdravotnickými službami. Evropského průzkumu se zúčastnilo celkem 3 272 respondentů z 54 zemí, 15 respondentů z České republiky. Po upravení byl dotazník distribuován odborníky ze SZÚ ve spolupráci s nevládní organizací Red Ribbon, z.s. během rekondičního pobytu pro osoby žijící s HIV, který proběhl v roce 2022. Od účastníků bylo shromážděno dalších 27 vyplněných dotazníků. Celkem 42 dotazníků posloužilo jako základ předběžné pilotní studie, která měla za cíl posoudit úroveň stigmatizace a ověřit výzkumné postupy, jež budou použity při provádění rozsáhlejší studie v souladu s požadavky Národního programu HIV/AIDS na období 2023-2027. Výsledky studie byly publikovány v roce 2023 v časopise Central European Journal of Public Health (CEJPH).

Dostupné zde