Centrum podpory veřejného zdraví

Oddělení determinant zdraví

Vedoucí:

Mgr. Lenka Laiblová

Kontakt:

Charakteristika činnosti oddělení:

  • referenční a metodická činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle požadavku MZ
  • výchova ke zdraví, konzultační činnost k jednotlivým determinantám zdraví
  • realizace úkolů koordinačního, monitorovacího a výzkumného pracoviště pro implementaci Evropského akčního plánu Evropa bez tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu
  • pregraduální a postgraduální výchova a vzdělávání odborných pracovníků v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a výchovy ke zdraví
  • mezinárodní spolupráce, realizace mezinárodních projektů, výzkumných projektů a projektů podpory zdraví