Preventivní programy

Dej si taky #dikynechci

Cíl programu

Interaktivní program se zaměřujena prevenci užívání tabáku, nikotinu a alkoholu. Cílem je žáky seznámit s riziky užívání legálních návykových látek pomocí příběhů party čtyř kamarádů a podnítit žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Na stanovištích se žáci seznamují s jednotlivými příběhy, s využitím modelů a rekvizit plní úkoly a získávají indicie, které je dovedou k tajemnému předmětu a získání odměny.

Zaměření programu

  • Prevence kouření a užívání tabáku (klasické cigarety, zahřívaný tabák, vodní dýmka)
  • Prevence užívání alkoholu
  • Prevence užívání nikotinovýchvýrobků (e-cigarety, nikotinovésáčky aj.)

Koncept programu

  • délka: 2 vyučovací hod. včetně přestávky
  • počet: max. 30 účastníků
  • věk: 6.-7. třída ZŠ
  • prostor: učebna / tělocvična / sál

Kontakt:

Informační brožura k preventivnímu programu