Preventivní programy

Dej si taky #dikynechci

Popis programu

„Dej si taky #dikynechci“ je preventivní program zaměřený na problematiku užívání alkoholu, tabáku a jiných alternativ klasických cigaret (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety a vodní dýmka) a je určen pro žáky 6. a 7. tříd základních škol. Preventivní program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto legálních návykových látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Interaktivní hra podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků. Hra má celkem 4 stanoviště, kde každé ze čtyř stanovišť ilustruje velmi realistický příběh člena party a věnuje se některé z legálních návykových látek, včetně poměrně nových trendů v oblasti kouření jako jsou např. zahřívaný tabák, elektronické cigarety (vapování) nebo nikotinové sáčky.

Hra je realizována v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji

Kontakt:

Informační brožura k preventivnímu programu

Fotogalerie: