Preventivní programy

„Jak se (ne)stát závislákem“

Popis programu

Program má formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, kde jsou řešeny jednotlivé tematické okruhy zaměřené na rizikové chování. Počet stanovišť je volitelný. Práci na stanovišti koordinuje speciálně vyškolený lektor. Hra je zaměřena nejen na získávání informací o možných tělesných, duševních a sociálních následcích působení návykových látek, ale také na rozvíjení osobnosti, seberegulačního chování a sociální zručnosti. Objednatel (škola) si může z celkové nabídky 10 tematických okruhů zvolit podle svých potřeb a zájmu 5 tematických okruhů (stanovišť). Hra trvá cca 2 vyučovací hodiny. Je určena pro mládež ve věku 13 – 17 let. (Tematické okruhy: Tabák, alkohol, nelegální návykové látky, od experimentu k závislosti, virtuální realita, reklama, rozhodování a další…).

Kontakt: