Preventivní programy

Prevence kouření hravě

Cíl programu

Interaktivní program se zaměřuje na prevenci kouření a užívání výrobků s nikotinem (e-cigarety atd.). Cílem je předat dětem hravou formou informace a ukázat, proč není snadné překonat závislost.

Součástí programu je představení s loutkami, na které navazuje hra „Zábavná kostka“, kdy děti plní úkoly a odpovídají na otázky z oblasti prevence kouření. Během programu jsou využívány názorné pomůcky jako např. ústa kuřáka, ukázky dehtu a hlenu, plíce kuřáka. Dále děti předvádějí scénku s loutkami, kdy je lektoři učí způsoby odmítání nabídky cigaret s využitím technik asertivity.

Zaměření programu

  • Rizika kouření
  • Rizika nikotinových výrobků
  • Závislost – co to je, jak vzniká
  • Nácvik odmítání

Koncept programu

  • délka: 1 vyučovací hod.
  • počet: max. 30 účastníků
  • věk: 2. a 3. ročník ZŠ
  • prostor: učebna
  • vhodné i pro žáky se spec.vzdělávacími potřebami

Kontakt

Informační brožura k preventivnímu programu