Preventivní programy

Prevence úrazů hravě

Popis programu

Interaktivní program se zaměřuje na prevenci úrazů u dětí předškolního věku a trvá jednu vyučovací hodinu. Cílem je hravou formou seznámit děti s riziky, s nimiž se mohou potkat v běžném životě. Program děti učí, jak nebezpečí předcházet nebo si ho včas uvědomit. Zaměřuje se na bezpečnost v dopravě, bezpečnost při pohybu venku, skrytá nebezpečí v domácnosti nebo na nácvik použití ochranných pomůcek. Interaktivní program je rozdělen do dvou bloků. Celým programem provází loutky skřítka Vítka, Zlobíka a víly Chránilky.

Kontakt:

Informační brožura k preventivnímu programu