Preventivní programy

Prevence úrazů hravě

Cíl programu

Interaktivní program se zaměřuje na prevenci úrazů u dětí předškolního věku. Cílem je hravou formou seznámit děti s riziky, s nimiž se mohou potkat v běžném životě. Program děti učí, jak nebezpečí předcházet nebo si ho včas uvědomit. Celým programem provází loutky skřítka Vítka, Zlobíka a víly Chránilky.

Zaměření programu

  • Bezpečnost v dopravě
  • Bezpečnost při pohybu venku
  • Nácvik použití ochranných pomůcek
  • Skrytá nebezpečí v domácnosti

Koncept programu

  • délka: 1 vyučovací hod.
  • počet: max. 30 účastníků
  • věk:
  • prostor: učebna
  • vhodné i pro žáky se spec.vzdělávacími potřebami

Kontakt:

Informační brožura k preventivnímu programu