Preventivní programy

Zdravé koule

Hlavním motivem programu je informovanost mužů a žen o potenciálním riziku nádorů varlat a prsu s cílem podnítit u dospívajících pravidelné samovyšetření jako přirozenou součást zdravého životního stylu.

Ovlivňovat postoje a chování mladých lidí není jednoduché, proto využíváme k této intervenci peer  moderátory a celá akce je spojená  se sportovně zábavnou činností.

Prostředkem k sportovní činnosti jsou využívány overbally. Tímto způsobem propojujeme zábavu, pohybové činnosti (význam zdraví prospěšné pohybové aktivity) a onkologickou prevenci, jejímž hlavním cílem je motivovat mladé lidi k pravidelnému samovyšetřování jako běžné péče o své tělo a zdraví.

Program je realizován vždy pro jednu třídu, cca 25 – 30 osob ve věku 16 – 21 let.

Žáci se rozdělí na tři stejně velké skupiny a pracují současně na třech stanovištích.

  1. stanoviště – doba trvání 20 minut – základní informace o nádorech varlat, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)
  1. stanoviště – doba trvání 20  minut – základní informace o nádorech prsu, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)
  1. stanoviště – doba trvání 20 minut – cvičení s overbally . Tato aktivita navozuje zábavnou atmosféru a současně uvolňuje tým, který na předchozím stanovišti absolvoval edukační program. Spojení netradiční zábavy s edukací napomáhá k lepší fixaci získaných vědomostí a dovedností. Předpokládáme, že o zážitcích z programu si budou studenti/žáci vyprávět se svými vrstevníky, což podpoří šíření informací o programu a spolu s ním i podvědomí o možném riziku nádorů varlat a prsou.

Každé stanoviště moderuje odborný pracovník nebo vyškolený peer moderátor.

  • Celková délka programu:  60 minut.
  • Určeno pro 25 – 30 osob – jeden třídní kolektiv.
  • Prostor: tělocvična pro cvičení s overbally a přilehlé prostory – například šatny, kde bude probíhat edukace o samovyšetření varlat a prsou.

Hra je momentálně realizována po dohodě. Program je plně hrazený objednavatelem.

Kontakt: Bc. Jiří Stupka, DiS., jiri.stupka@szu.cz