Centrum podpory veřejného zdraví

Zdravotní gramotnost

Předkládaná publikace přináší, vedle teoretického modelu zdravotní gramotnosti, řadu inspirativních příkladů, jak lze na úroveň zdravotní gramotnosti efektivně působit. Důležitá jsou rovněž empirická data z výzkumu, který se realizoval v osmi zemích Evropské unie na počátku předchozí dekády, a který inspiroval řadu dalších zemí v Evropě i mimo hranice evropského regionu k jeho zopakování. Zdravotní gramotnost je vnímána jako klíčová determinanta zdravotního stavu a spotřeby zdravotní péče.

Zdravotní gramotnosti je rovněž věnována rostoucí pozornost akademického výzkumu a zdravotní politiky. V mnohých zemích Evropské unie i v zámoří byly připraveny národní i regionální plány zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti a jsou ověřovány účinné intervenční strategie v oblasti školství, v působení na jednotlivé populační skupiny, na chronicky nemocné osoby i osoby ze sociálně vyloučených oblastí.

V České republice se, s využitím této metodologie, realizoval první reprezentativní výzkum úrovně zdravotní gramotnosti české populace v roce 2015. V závěru tohoto textu je parafráze článku publikovaného v Časopise lékařů českých a shrnuje nejdůležitější zjištění realizovaného výzkumu.

Výsledky studie nás utvrdily v přesvědčení, že problematika zdravotní gramotnosti má být zahrnuta do všech zdravotně politických dokumentů, včetně Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 a dalších dokumentů zaměřených na jednotlivé oblasti zdravotní péče.

Průběžně se realizují intervenční projekty zaměřené na zlepšování zdravotní gramotnosti, tedy rozhodování ve prospěch zdraví.

V současné době, kdy je celý svět zasažen pandemií nového koronaviru, důležitost zdravotní gramotnosti obyvatel vystupuje ještě výrazněji do popředí: jedině „zdravotně gramotný“ jedinec je schopen vyhledat skutečně validní informace o nákaze, porozumět jim a posoudit je, a na jejich základě se kompetentně rozhodnout.

Zpět na stránky Centra podpory veřejného zdraví

Ke stažení: