Vědecká činnost

Vybrané publikace CTZB

Vybrané publikace

Svobodova, L., Kejlova, K., Rucki, M., Chrz, J., Kubincova, P., Dvorakova, M., Kolarova, H., Jirova, D. (2023) Health safety of parabens evaluated by selected in vitro methods. Regulatory Toxicology and Pharmacology 137 (2023) 105307.

Ševčík V., Andraščíková, M., Vavrouš, A., Moulisová, A., Vrbík, K., Bendová, H., Jírová, D., Kejlová, K., Hložek, T. (2022) Market surveillance: analysis of perfuming products for presence of allergens and prohibited substances. Chemical Papers 76, 4989–5000.

Neuhaus,W. … Jirova, D., Kejlova, K. … et al. (2022) The Rise of Three Rs Centres and Platforms in Europe. Alternatives to Laboratory Animals, Vol. 50/2, 90-120.

Mannerström, M., Dvorakova, M., Svobodova, L., Rucki, M., Kotal, F., Vavrouš, A., Vrbíková, V., Kejlova, K., Jirova, D., Heinonen, T. (2022) New approach methods for assessing indoor air toxicity. Current Research in Toxicology, 3, 1-13.

Neuhaus,W., … Jirova, D., Kejlova, K….et al. (2022) The Current Status and Work of Three Rs Centres and Platforms in Europe. Alternatives to Laboratory Animals, Vol. 50(6), 381–413.

Svobodova, L., Rucki, M., Vlkova, A., Kejlova, K., Jirova, D., Dvorakova, M., Kolarova, H., Kandarova, H., Pobis, P., Heinonen, T., Maly, M. (2021) Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. ALTEX 38(3), 419-430.

Janousek, S., Vlkova, A., Jirova, G., Kejlova, K., Krsek, D., Jirova, D., Kandarova, H., Wittlingerova, Z., Heinonen, T., Mannerstrom, M., Maly, M. (2021) Qualitative and Quantitative Analysis of Certain Aspects of the Cytotoxic and Genotoxic Hazard of Hospital Wastewaters by Using a Range of In Vitro Assays. Alternatives to Laboratory Animals 49(1-2), 33-48.

Vrkoslavová, J., Bendová, H., Kejlová, K., Kořínková, R., Kubáč, L., Martinková, L. (2021) Testování antibakteriálního účinku textilií ošetřených fotoaktivním ftalocyaninovým barvivem, Chem. Listy 115, 481-486.

Kejlová. K., Bendová, H., Chrz, J., Dvořáková, M., Svobodová, L., Vlková, A., Kubáč, L., Kořínková, R., Černý, J., Očadlíková, D., Rucki, M., Heinonen, T., Jírová, D., Letašiová, S., Kandarova, H., Kolářová, H. (2020) Toxicological testing of a photoactive phthalocyanine-based antimicrobial substance.  Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 115, 104685.

Svobodová, L., Dvorakova, M., Rucki, M., Kejlova, K., Kandarova, H., Kolarova, H., Mannerstrom, M., Heinonen, T. (2020) Safety testing of adult novelties using in vitro methods. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 117, 1-10.

Wittlerová, M., Jírová, G., Vlková, A., Kejlová, K., Malý, M., Wittlingerová, Z., Zimová, M. (2020) Sensitivity of zebrafish (Danio rerio) embryos to hospital effluent compared to Daphnia magna and Aliivibrio fischeri. TOXCON 2020. Physiological Research 69 (Suppl.4).

Chrz, J., Hošíková, B., Svobodová, L., Očadlíková, D., Kolářová, H., Dvořáková, M., Kejlová, K., Maina, L., Jírová, G., Vlková, A., Mannerström, M. (2020) Comparison of methods used for evaluation of mutagenicity/genotoxicity of model chemicals –  parabens. TOXCON 2020. Physiological Research 69 (Suppl.4).

Rucki, M., Kejlova, K., Vlkova, A., Jirova, D., Dvorakova, M., Svobodova, L., Kandarova, H., Letasiova, S., Kolarova, H., Mannerstrom, M., Heinonen, T. (2020) Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). Journal of Rare Earths, 39/2, 225-232.

Kejlová, K., Dvořáková, M., Vavrouš, A., Ševčík, V., Kanďárová, H., Letašiová, S., Sosnovcová, J., Jírová, D. (2019) Toxicity of food contact paper evaluated by combined biological and chemical methods. Toxicology in Vitro 59, 26-34.

Dvořáková, M., Kejlová, K., Rucki, M., Jírová, D.  (2018) Selected bisphenols and phthalates screened for estrogen and androgen disruption by in silico and in vitro methods. Neuroendocrinological Letters 39(5): 409-416.

Jírová, G., Vlková, A., Wittlerová, M., Dvořáková, M., Kašparová, L., Chrz, J., Kejlová, K., Wittlingerová, Z., Zimová, M., Hošíková, B., Jiravová, J., Kolářová, H. (2018) Toxicity of wastewater from health care facilities assessed by different bioassays. Neuroendocrinological Letters 39(6): 441-453.

Janiš, R, Pata, V., Egner, P., Pavlačková, J., Zapletalová, A., Kejlová, K. (2017)
Comparison of metrological techniques for evaluation of the impact of a cosmetic product containing hyaluronic acid on the properties of skin surface. Biointerphases 12(2), 1-8.

Pinďáková, L.,  Kasparkova, V., Kejlová, K., Dvořáková, M., Krsek, D., Jírová, D., Kašparová, L. (2017)  Behaviour of silver nanoparticles in simulated saliva and gastrointestinal fluids. International Journal of Pharmaceutics 527, 12-20.

Zapletalova, A., Pata, V., Janis, R., Kejlova, K., Stoklasek, P. (2017) Objective measurements of skin surface roughness after microdermabrasion treatment. Skin Research and Technology 2017, O, 1-8.

Dvořáková, M., Kejlová, K., Bendová,  H., Rucki,  M., Kohout,  P., Tomešová, J., Vavrouš, A., Jírová,  D. (2016) Alternative methods in vitro for screening of endocrine disruptors. Neuroendocrinology Letters 37, Suppl.1, 123-131.

JANOUSEK, S., JIROVA, D., KEJLOVA, K., DVORAKOVA, M. (2016)
Nanoparticles in health and disease: An overview of nanomaterial hazard, benefit and impact on public health policy – current state and outlook.
Chapter 2. Frontiers in Clinical Drug Research – Hematology. 2016, Vol.2, 176-255.eISBN: 978-1-68108-181-6, ISBN: 978-1-68108-182-3, eISSN: 2352-3239, ISSN: 2467-9585.Editor: Atta-ur-Rahman, Bentham eBooks.

Vavrouš, A., Vápenka, L., Sosnovcová, J., Kejlová, K., Vrbík, K., Jírová , D. (2016) Method for analysis of 68 organic contaminants in food contact paper using gas and liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. Food Control 60, 221-229.

Vápenka, L., Vavrouš, A., Votavová, L., Kejlová, K., Dobiáš, J., Sosnovcová, J. (2016) Contaminants in the paper-based food packaging materials used in the Czech Republic Journal of Food and Nutrition Research. 55 (4),  361–373.

Kejlová, K., Dvořáková, M., Kolářová, H., Tománková, K., Kašpárková, V., Krsek, D. (2015) Hodnocení bezpečnosti nanočástic Ag a TiO2 v kosmetických přípravcích.Mezinárodní kosmetologická konference, 7.10. – 9.10. 2015, Frymburk. ISBN 978-80-254-5454-1, 57-60.

Bendová, H., Jírová, D., Kejlová, K., Lišková, M. (2015) Esenciální oleje v kosmetických přípravcích. Mezinárodní kosmetologická konference, 7.10. – 9.10. 2015, Frymburk. ISBN 978-80-254-5454-1, 61-63.

Chrz, J., Lišková, M., Jírová, D., Janoušek, S., Kejlová, K. (2015) Šampony na suché vlasy v pohledu uživatelů a laboratorních zkoušek. Mezinárodní kosmetologická konference, 7.10. – 9.10. 2015, Frymburk. ISBN 978-80-254-5454-1, 80-83.

Tomankova, K, Horakova, J, Harvanova, M, Malina, L, Soukupova, J, Hradilova, S, Kejlova, K, Malohlava, J, Licman, L, Dvorakova, M, Jirova, D, Kolarova, H. (2015)
Cytotoxicity, cell uptake and microscopic analysis of titanium dioxide and silver nanoparticles in vitro. Food and Chemical Toxicology 82, 106-115.

Jírová, D., Kejlová, K. (2014) Kapitola 12. Požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi. s.347-364. In:
Kolektiv autorů. Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Editor: Jebavý. L. Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, Brno, 2014, ve spolupráci s ČZU v Praze. ISBN 978-80-213-2486-2

Jírová, D, Kejlová, K, Janouše,k S, Bendová, H, Malý, M, Kolářová, H, Dvořáková, M. (2014) Eye irritation hazard of chemicals and formulations assessed by methods in vitro. Neuro Endocrinol Lett. 35(Suppl 2), 133-140.

Tomankova, K., Kolarova, H., Pizova, K., Binder, S., Konecny, P., Kriegova, E., Malina, L., Horakova, J., Malohlava, J., Kejlova, K., Jirova, D. (2014) Cytotoxicity and Antioxidative effects of Herbal and Fruit Extracts In Vitro. Food Biophysics 9, 267-276.

Bendová, H., Jírová, D., Kejlová, K. (2012)
Tvrzení na obalech kosmetických prostředků. Referátový výběr DERMATOVENEROLOGIE 1/2012, 89-93.

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H. (2012)
Kosmetika a alternativní metody k pokusům na zvířatech. Referátový výběr DERMATOVENEROLOGIE 2/2012, 74-78.

Bendová, H., Jírová, D., Kejlová, K. (2012)
Konzervační a antimikrobiální látky. Referátový výběr dermatovenerologie, ročník 54, 3/2012, s. 66-70. ISSN 1213-9106

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H. (2012)
Kosmetika a alternativní metody k pokusům na zvířatech. Referátový výběr DERMATOVENEROLOGIE 4/2012, 64-68.

Tomankova, K., Kejlova, K., Binder, S., Daskova, A., Zapletalova, J., Bendova, H., Kolarova, H., Jirova, D. (2011)
In vitro cytotoxicity and phototoxicity study of cosmetics colorants. Toxicology in Vitro 25, 1242-1250.

Jírová, D., Basketter, D., Liebsch, M., Bendová, H., Kejlová, K., Marriott, M., Kandarova, H. (2010) Comparison of human skin irritation patch test data with in vitro skin irritation assays and animal data. Contact Dermatitis 62, 109–116.

Bendová, H., Kejlová, K., Jírová, D., Kolářová, H., Malý, M. (2010) Rostlinné kosmetické ingredience – ochranné účinky hodnocené metodami in vitro a potvrzené studií ve skupině dobrovolníků in vivo. DERMA, ročník X, číslo 1, březen 2010, 6-10.

Kejlová, K., Jírová, D., Bendová, H., Gajdoš, P., Kolářová, H. (2010) Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. Toxicology in Vitro 24, 2084-2089.

RUCKI, M., TICHÝ, M. Validované počítačové modely – Quantitative Structure – Activity Relationship Tool Box. Chemické listy. 2010, roč. 104, č. 2, s. 100-102.

Tichý M., Rucki M., Roth Z., Hanzlíková I., Vlková A., Tumová J., Uzlová R. (2010): Extrapolation of toxic indices among test objects. Interdisc. Toxicol. 3 (4), 137-139.

Akrman, J., Kubáč, L., Bendová, H., Jírová, D., Kejlová, K. (2009) Quartz plates for determining sun protection in vitro and testing photostability of commercial sunscreens. International Journal of Cosmetic Science, 31/2, 119-129. Wiley-Blackwell. ISSN 0142-5463.

Tomankova, K., Kolarova, H., Kolar, P., Kejlova, K., Jirova, D. (2009) Study of cytotoxic effect of photodynamically and sonodynamically activated sensitizers in vitro. Toxicology in Vitro, 23, 1465-1471.

Tomankova, K., Kolarova, H., Bajgar, R., Jirova, D., Kejlova, K., Mosinger, J. (2009) Study of the Photodynamic Effect on the A549 Cell Line by Atomic Force Microscopy and the Influence of Green Tea Extract on the Production of Reactive Oxygen Species. Annals of the New York Academy of Sciences 1171,  549-558.

TICHÝ, M., RUCKI, M., HANZLÍKOVÁ, I., ROTH, Z. Acute toxicity estimation by calculation – Tubifex assay and quantitative structure – activity relationships. Environmental toxicology and chemistry. 2008, vol. 27, no. 11, p. 2281-2286.

Jírová, D., Liebsch, M., Basketter, D., Spiller, E., Kejlová, K., Bendova, H., Marriott, M., Kandarova, H. (2008) Comparison of human skin irritation and photo-irritation patch test data with cellular in vitro assays and animal in vivo data. Alternatives to Animal Testing and Experimentation (AATEX), Vol. 14, Special Issue, 359-365.

Bendová, H., Kejlová, K., Jírová, D., Malý, M., Kolářová, H.(2008) Protective effects of herbal cosmetic ingredients assessed in cell and tissue cultures and in human studies. ALTEX 25, Suppl. 1, 8-9.

Kejlová, K., Jírová, D., Bendová, H., Petrů, M., Kolářová, H. (2008) Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. ALTEX 25, Suppl. 1, p35.

TICHÝ, M., RUCKI, M., HANZLÍKOVÁ, I., ROTH, Z. The Tubifex tubifex assay for the determination of acute toxicity. ATLA – Alternatives to laboratory animals. 2007, vol. 35, no. 2, p. 229-237.

FILIPI, R., NESMĚRÁK, K., RUCKI, M., ROTH, Z., HANZLÍKOVÁ, I., TICHÝ, M. Akutní toxicita prvků vzácných zemin a jejich sloučenin. Chemické listy. 2007, roč. 101, č. 10, s. 793-798.

RUCKI, M., TICHÝ, M., HANZLÍKOVÁ, I., UZLOVÁ, R. Hazard identification of binary chemical mixtures by QSAR techniques. Chemické listy. 2007, roč. 101, č. S14, s. s262-s263.

Kejlová, K., Jírová, D., Bendová, H., Kandárová, H., Weidenhoffer, Z., Kolářová, H., Liebsch, M. (2007). Phototoxicity of bergamot oil assessed by in vitro techniques in combination with human patch tests. Toxicology in Vitro 21/7, 1298-1303.

Bendová, H., Akrman, J., Krejčí, A., Kubáč, L., Jírová, D., Kejlová, K., Kolářová, H., Brabec, M., Malý, M. (2007) In vitro approaches to evaluation of Sun Protection Factor. Toxicology in Vitro 21/7, 1268-1275.

Kandárová, H., Kejlová, K., Jírová, D., Bendová, H., Tharmann, J., Traue, D., Spielmann, H., Liebsch, M. (2007) ECVAM Feasibility Study: Can the prevalidated in vitro Skin Model Phototoxicity Assay be upgraded to quantify Phototoxic Potency of topical Phototoxins? Toxicology Letters 172, Supplement 1, 81-82.

Bendová, H., Basketter, D., Kandárová, H., Marriott, M., Kejlová, K., Jírová, D., Spiller, E., Malý, M., Liebsch, M. (2007) Comparison of human patch test and 3D human skin model results with classification of chemicals based on rabbit Draize test. ALTEX 4/2007, p349.

Kolarova, H., Nevrelova, P., Bajgar, R., Jirova, D., Kejlova, K., Strnad, M. (2007) In vitro photodynamic therapy on melanoma cell lines with phthalocyanine. Toxicology in Vitro 21/2, 249-253.

Liebsch, M., Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H., Kandarova, H., Tharmann, J., Traue, D., Spielmann, H. (2007) ECVAM Photopotency Feasibility Study: In Vitro Skin Model Phototoxicity Test for Determination Phototoxic Potency of Topical Phototoxins. ALTEX 4/2007, p351.

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H. (2006) Metody stanovení dermatotoxicity u
kosmetických prostředků a dalších materiálů. In: Alergie (časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii), Ročník 8, Supplementum 2, 2006, s.58. ISSN 1212-3536.

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H., Ditrichová, D., Mezuláníková, M. (2005) Phototoxicity of bituminous tars – correspondence between results of 3T3 NRU PT, 3D skin model and experimental human data. Toxicology in Vitro 19/7, 931-934.

Kejlová, K., Labský, J., Jírová, D., Bendová, H. (2005) Hydrophilic polymers – biocompatibility testing in vitro. Toxicology in Vitro 19/7, 957-962.

Jírová, D., Kejlová, K., Brabec, M., Bendová, H., Kolářová, H. (2003) The benefits of the 3T3 NRU test in the safety assessment of cosmetics: long-term experience from pre-marketing testing in the Czech Republic. Toxicology in Vitro 17, 791 – 796.

Kolářová, H., Mosinger, J., Lenobel, R., Kejlová, K., Jírová, D., Strnad, M. (2003) In vitro toxicity testing of supramolecular sensitizers for photodynamic therapy. Toxicology in Vitro 17, 775-778.

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H., Kolářová, H., Kubínek, R. (1999) The 3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Test in the Czech Republic. ATLA 27, 338-339.

Jírová, D., Kejlová, K., Bendová, H., Kolářová, H., Kubínek, R., Ditrichová, D. (1999) In Vitro Phototoxicity Testing in the Czech Republic. In: ALTERNATIVES TO ANIMAL TESTING II. Editors DG Clark, SG Lisansky and R Macmillan, CPL Press, United Kingdom, Colipa Belgium, 1999, 175-178. ISBN 1 872691 12 9.

Ditrichová, D., Jírová, D., Kolářová, H., Kejlová, K., Bendová, H. (1999) Nežádoucí reakce kůže na sluneční záření a xenobiotika v životním prostředí. Hygiena 44/2, 102-109.

Kolářová, H., Kubínek, R., Lenobel, R., Bancířová, M., Strnad, M., Jírová, D., Kejlová, K., Lasovský, J. (1999) Alternative in vitro approaches to testing of photosensitisers. ATLA 27, 1999, p.300.