Centrum zdraví, výživy a potravin

Nutrivigilance 2022 – sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních reakcí

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních reakcí (primárně neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost od roku 2015.

Za rok 2022 bylo do systému nahlášeno celkem 9 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin včetně doplňků stravy (DS). Většina z nich pocházela od přímých spotřebitelů, pouze jeden byl hlášen odborným zdravotnickým pracovníkem. Všechna hlášení NÚ se týkala dospělých osob. Více jak polovina případů byla ale vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční onemocnění) postoupena do kompetence pracovníkům hygienických stanic (KHS), nebo na ně byl samotným spotřebitelům předán kontakt.

Po konzumaci těch potravin, na které se systém primárně zaměřuje a u nichž byla hodnocena příčinná souvislost (PS), se vyskytly reakce gastrointestinálního, kožního, alergického a jedna i systémového charakteru (dechové obtíže, malátnost, únava, porucha spánku). Silná PS byla ale vyhodnocena pouze u jednoho hlášeného případu (DS s proteolytickými enzymy, rutinem a vitaminem C), kde byly NÚ manifestovány právě průjmem a křečemi v břiše, které však po vysazení DS plně odezněly.

Jednotlivé případy spolu nesouvisely a u nikoho nedošlo k vážnému ani trvalému poškození zdraví.

Příspěvky ze systému Nutrivigilance publikované na webu SZÚ do konce roku 2022 byly přesunuty na web archívní. Pro přehlednost a rychlejší vyhledávání jsou nejzajímavější z nich uvedeny v kapitole 4. Od jara 2023 pak naleznete aktuální publikace na nových webových stránkách SZÚ.

Zprava za rok 2022

prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 3.4.2023