Úsek náměstka pro právo a strategii

Oddělení ICT

Garant oddělení: Mgr. Tereza Pechanová

Kontakt : 267 082 203, e-mail : it@szu.cz

Charakteristika činnosti:
 
– spravuje centrální systémy SZÚ
– instaluje programové vybavení
– provádí drobné opravy výpočetní techniky
– zavádí nové technologie v oblasti ICT
– vytváří technické specifikace pro VŘ a nákupy
– provádí vnitřní audit ICT
– zavádí virtualizaci a centrální zálohování
– zavádí systém Active Directory a VPN
– spolupracuje v oblasti ICT s ostatními institucemi
– zajišťuje externí servisní činnost

Spolupráce