Úsek náměstka pro právo a strategii

Středisko vědeckých informací

Vedoucí: Mgr. Jana Veselá

Kontakt : tel.: 267 082 567, e-mail: jana.vesela@szu.cz

Charakteristika činnosti střediska

 1. Knihovnické a informační činnosti
 • budování knihovního fondu, tvorba a správa knihovních systémů a odborných databází, tvorba webových stránek a portálů
 • poskytování knihovnických a informačních služeb pracovníkům ústavu
 • poskytování veřejných informačních služeb v rámci gesce
 1. Informační zabezpečení úkolů VaV řešených SZÚ
 • zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům
 • evidence a vyhodnocování publikační činnosti pracovníků SZÚ, citační analýzy
 • příprava a předávání údajů o výsledcích výzkumné činnosti SZÚ do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaV (RIV)
 1. Překladatelské služby
 • překlady odborných textů
 • odborné jazykové konzultace
 1. Ediční a reprografické činnosti
 • redakční práce a technická úprava dokumentů
 • reprografické služby
 • zajišťování nabídkové povinnosti pro neperiodické publikace SZÚ
 1. Vydavatelská činnost
 • zabezpečení vydávání mezinárodních časopisů CEJPH a Hygiena
 • zabezpečení vydávání časopisu AHEM pro potřebu hygienické služby
 • tvorba a aktualizace www stránek časopisů

V rámci střediska působí:

Odborná knihovna

Redakce časopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Redakce časopisu Central European Journal of Public Health

Redakce časopisu Hygiena