Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionálního stravování

Mediální výstupy

Vesměs tradičně, ale lépe: Spotřební koš pro školní jídelny čeká po 30 letech aktualizace