Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionálního stravování

Spolupracující subjekty

Ministerstvo zdravotnictví: https://mzd.gov.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: https://www.msmt.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zemědělství

Asociace krajů České Republiky

Svaz měst a obcí České Republiky

Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví

Česká asociace nutričních terapeutů