Projekty

UNICEF – UKRAJINA – „Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu“

Začátek projektu: 1. 2. 2023

Financování: UNICEF

Kontakt:  ua.unicef@szu.cz

Koordinátor projektu:  Viktoriya Matorina

Cílem projektu UNICEF realizovaného Státním zdravotním ústavem (SZÚ) je podpora zdraví a primární prevence nemocí pro nové příchozí osoby z Ukrajiny, kteří utekli před válkou do České republiky.

 

Pro integraci a adaptaci těchto nově příchozích z Ukrajiny je velmi důležitá podpora a zlepšení jejich duševního, fyzického a sociálního zdraví, které umožní lepší životní podmínky, lepší uplatnění v životě i získání zaměstnání.

Prostřednictvím našeho projektu chceme zlepšit přístup ke zdraví a zdravotní péči pro Ukrajince dočasně žijících na území ČR, podpořit jejich rozhodování ve prospěch zdraví (zvýšit jejich zdravotní gramotnost), zlepšit informovanost o zdraví a prevenci nemocí a získat dovedností v oblasti zdravého životního stylu.

V rámci projektu jsou realizované intervenční interaktivní programy podporující zdraví v 6 oblastech zdravého životního stylu (výživa, pohybová aktivita, prevence infekčních nemocí a očkování, péče o budoucí matky a novorozence, dostupnost zdravotní péče a duševní zdraví)

Pro účely projektu vzniklo 30 nových preventivních programů, které předem prošly adaptací na kulturně-socioální specifika cílové skupiny (přizpůsobeny ukrajinské mentalitě) a přeloženy do ukrajinštiny.

Realizace projektu poté probíhá nejprve formou proškolení ukrajinských zdravotníků – kteří budou dál pak šířit zdravotní osvětu mezi cílovou skupinu. Tito proškolení mediátoři  začnou s finalizovanými programy postupně seznamovat co největší počet ukrajinských dětí a jejich zákonných zástupců (rodičů).

Naše zdravotní osvěta (výuka) je zcela zdarma. Jedná se o nabídku 30 preventivních programů, které se budou realizovat formou teoretických přednášek, interaktivních her i přímé pomoci s registrací u lékaře.

Napomáháme tak nově příchozím z Ukrajiny zlepšit jejich informovanost o zdraví a prevenci nemocí, získat dovednosti v oblasti zdravého životního stylu – a v neposlední řadě též lépe pochopit fungování zdravotnictví (a zdravotnického systému) v České Republice.

Kontakt pro veřejnost:
Mobil: +420 725 191 373
E-mail: ua.unicef@szu.cz

FB: Інформаційна підтримка здоров’я українців у Чеській республіці
Telegram: Інформаційна підтримка здоров’я українців у Чеській республіці


Materiály ke stažení