Časopisy vydávané v SZÚ

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

AHEM

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (zkráceně AHEM) jsou informační, metodické a pracovní materiály určené pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví. V náplni jednotlivých čísel převažují standardní metodiky, metodická doporučení a přehledy normativních dokumentů.

AHEM vydává Středisko vědeckých informací SZÚ nepřetržitě již od roku 1971. Časopis vycházel v základní řadě a jeho součástí byly monotematické přílohy (ISSN 0231-6544, ISSN 0862-5956). Základní řada, která obsahovala kratší práce z oborů epidemiologie a mikrobiologie, zdraví a životních podmínek, hygieny životního prostředí, hygieny práce a nemocí z povolání, byla ukončena v roce 1994. Časopis od roku 1995 pokračoval formou monotematických čísel. Tištěná verze byla ukončena v roce 2006. Od roku 2007 vychází časopis pouze v elektronické podobě.

 

Redakční rada

Předseda redakční rady: MUDr. Barbora Macková (ředitelka Státního zdravotního ústavu)

Členové redakční rady:
MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.,Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D., Mgr. Matyáš Fošum, MUDr. Hana Jeligová, MUDr. Jana Kozáková, MUDr. Barbora Macková, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Mgr. Jana Veselá, MUDr. Stanislav Wasserbauer, Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Tajemník časopisu: Mgr. Jana Veselá

Jazyková spolupráce: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

 

 

Informace pro autory

Pokyny pro autory

Rukopisy zasílejte na e-mail: jana.vesela@szu.cz

Barevné provedení je vzhledem k elektronické formě časopisu možné.

Redakce si vyhrazuje právo provádět úpravy kvůli přehlednosti a jednotnému stylu časopisu AHEM.

Vydává:
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

E-mail: jana.vesela@szu.cz

ISSN: 1804-9613

https://doi.org/10.21101/ahem