Časopisy vydávané v SZÚ

Ukončené tituly

 


AIDS Newsletter

Česko-anglická verze, vycházel 5x ročně, ISSN 1210-6437.
Vydávala NRL pro AIDS za přispění State University of New York, Health Science Center at Brooklyn, USA z grantu Fogaty Int. Center.
Vydávání ukončeno v roce 1999, č. 7.

 

České pracovní lékařství

Vydávala Společnost pracovního lékařství ve spolupráci s Centrem pracovního lékařství SZÚ.
V časopisu byly otiskovány původní vědecké práce a sdělení z praxe z oboru pracovně-lékařské péče o zaměstnance, z oboru nemocí z povolání, hygieny práce, ergonomie, techniky prostředí, články kritické, organizační, z historie oboru, přehledové články a zprávy o vědeckých sjezdech. V roce 2009 vydavatel časopisu oznámil, že vydávání časopisu bylo z ekonomických důvodů pozastaveno. Vycházel 4x ročně, ISSN 1212-6721 (tištěná verze), ISSN 1803-1056 (online verze).
Články z oboru pracovní lékařství jsou nyní pravidelně publikovány v časopisu Praktický lékař.

 

Tabák a zdraví 

Vydávalo Centrum zdraví a životních podmínek Odborná skupina Prevence závislostí a Drogové informační centrum SZÚ.
Vydávání ukončeno v roce 2008.
Kontakt: sovinova@szu.cz,   MUDr. Hana Sovinová, tel. 26708 2328

 

Zahraniční bibliografie

Volné listy formátu A4, vycházelo 4 x ročně.
Vydávalo Centrum zdraví a životních podmínek NRC programů podpory zdraví a prevence nemocí SZÚ.
Vydávání ukončeno v roce 2000 č. 4.

 

Zpravodaj Drogového informačního centra

Vydávalo Centrum zdraví a životních podmínek, Odborná skupina Prevence závislostí a Drogové informační centrum SZÚ.
Vydávání ukončeno v roce 2008.
Kontakt: sovinova@szu.cz,   MUDr. Hana Sovinová, tel. 26708 2328

 

Zpravodaj Ústředí monitoringu a Centra hygieny životního prostředí

Vydávalo Ústředí monitoringu a Centrum hygieny životního prostředí SZÚ.
Vydávání ukončeno v roce 2006.

 

Zprávy Centra hygieny potravinových řetězců v Brně

Elektronická verze. Vycházelo 4 x ročně, ISSN 1211-8311.
Vydávalo Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ v Brně. Ukončeno číslem 1/1999, nahrazeno řadou E-publikace CHPŘ.