Časopisy vydávané v SZÚ

Zpravodaj Drogového informačního centra

Bulletin Koordinačního, monitiorovacího a výzkumného pracoviště pro realizaci Evropského akčního plánu v oblasti tabáku a alkoholu.

Vycházel 4x ročně.

V roce 2008 bylo vydávání ukončeno.


2008     01/2008     02/2008

2007     01/2007     02/2007     03/2007     04/2007

2006     02/2006     03/2006     04/2006

2005     01/2005     02/2005     04/2005

2004     02/2004     03/2004     04/2004