Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 25, rok 2016

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2016, ročník 25

ÚVODNÍK
Název   1. autor číslo  strana
Našim čtenářům Macková B. 1 1
ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Název   1. autor číslo  strana
Epidemie salmonelózy v provozovně Občerstvení v okrese Strakonice Žampachová G. 5 169
Výskyt příušnic v okrese Třebíč Kusá E. 3 90
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních průjmových onemocnění A02 v závodní jídelně výrobního podniku v okrese Ústí nad Labem Kešnerová I. 4 128
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu enterovirových meningitid (dg. A87.0) na Náchodsku Jeništová J. 11-12 372
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A02) u strávníků restaurace v okrese Kutná Hora Domasová I. 1 10
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v Praze 2 Olexová A. 8 259
Závěrečná zpráva o epidemii akutní gastroenteritidy v obcích Nový Bor a Okrouhlá Prattingerová J. 2 52
Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu  akutní virové hepatitidy typu A v Karlovarském kraji Prokopová M. 6-7 221
Závěrečná zpráva o zvýšeném výskytu salmonelózy (dg. A02) na svatbě, Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou Kučerová K. 9-10 306
AKTUALITY
Název   1. autor číslo  strana
Epidemiologická aktualita: Epidemie virem Zika a možné komplikace související s infekcí virem Zika Manďáková Z. 11-12 375
Klíšťová encefalitida na Slovensku Košťálová J. 5 173
Parechovirus jako příčina sepse novorozenců a malých dětí ve Velké Británii Manďáková Z. 9-10 308
Prestižní ocenění Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) získal letos za zásluhy v boji proti vzteklině poprvé v historii český veterinární lékař Pejchal P. 5 175
První případ lidského onemocnění Krymsko-konžskou hemoragickou horečkou s fatálním průběhem ve Španělsku Manďáková Z. 8 262
První případ výskytu klíšťové encefalitidy v Nizozemí – Utrechtu Manďáková Z. 6-7 225
První případy infekce virem Zika byly prokázány v České republice Trojánek M. 2 57
Ptačí chřipka v Evropě – A/H5N8 Jiřincová H. 9-10 309
Úmrtí na záškrt v Belgii Košťálová J. 2 59
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (8. 2. 2016) Havlíčková M. 1 14
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (18. 4. 2016) Havlíčková M. 3 93
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (2. 5. 2016) Havlíčková M. 4 130
Zvýšený počet úmrtí na invazivní meningokokové onemocnění v lednu 2016 Křížová P. 1 16
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Název   1. autor číslo  strana
Brucelóza, migrace a cestování Manďaková Z. 8 263
Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA profil 2-9-7-3-2 v zemích Evropské unie Príkazská M. 8 265
Epidemie žluté zimnice v Brazílii Manďaková Z. 11-12 379
Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile a možnosti její implementace v České republice Jindrák V. 4 131
Extenzivně rezistentní kmeny Acinetobacter baumannii nesoucí geny pro karbapenemázu OXA-23 a metylázu ArmA v nemocnicích České republiky Radolfová L. 6-7 231
Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2015 v České republice Králová R. 9-10 331
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2015 Křížová P. 3 94
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2015 Kozáková J. 3 100
  ERRATA k článku: Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2015 Petráš P. 4 144
Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika a v České národní sbírce typových kultur (CNCTC) v letech 2011–2015 Šafránková R. 8 267
Komentář k článku „Vliv migrace na výskyt tuberkulózy v Evropské unii“ Walenfels J. 3 108
Použití přírodních a syntetických repelentů v textiliích k ochraně před klíšťaty Ixodes ricinus Bubová T. 1 24
Projekt „Analýza mobilních genetických elementů nesoucích geny metalo-beta-laktamáz v České republice“ byl oceněn ministrem zdravotnictví Macková B. 11-12 375
Projekt „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“ byl oceněn ministrem zdravotnictví Macková B. 1 17
Průkaz DNA patogenních leptospir metodou PCR v NRL pro leptospiry Marvanová T. 4 140
Případy stafylokokového syndromu toxického šoku v České republice 2012–2015 Sokolová J. 2 61
Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii v CEM-SZÚ Petráš P. 5 176
Seznam Národních referenčních laboratoří v lékařské mikrobiologii mimo SZÚ Petráš P. 5 177
Seznam pracovišť, která se v ČR věnují specializované mikrobiologické problematice Petráš P. 9-10 312
Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2015 Rainetová P. 4 142
Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2015– epidemiologická situace Fabiánová K. 2 65
Testování „eazyplex® CSF direct“, rychlého molekulárně biologického testu k přímé detekci infekčních agens v mozkomíšním moku Vacková Z. 11-12 377
Testování antimikrobiální účinnosti neporézních povrchů materiálů Urban J. 5 178
Virus Zika a připravenost České republiky Dlhý J. 1 19
Vliv migrace na výskyt tuberkulózy v Evropské unii Manďáková Z. 3 107
Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2015 Malý M. 9-10 320
Výskyt Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) v České republice v letech 2014–2015 Žemličková H. 6-7 235
Výskyt virových hepatitid v České republice – rok 2015 a trendy v posledních deseti letech Lexová P. 6-7 225
Vyskytují se komáři potencionální vektoři (přenašeči) viru Zika v Evropě? Rettich F. 1 22
XII. Konference DDD – 2016 Přívorovy dny Melicherčíková V. 5 181
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2015 Lebedová V. 4 135
Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Macková B. 1 18
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková onemocnění (14. 11. 2016) Havlíčková M. 9-10 310
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (29. 3. 2016) Havlíčková M. 2 59
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (23. 1. 2017) Havlíčková M. 11-12 376
INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Název   1. autor číslo  strana
Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2015/2016 Pazdiora P. 1 31
Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2016/2017 Pazdiora P. 11-12 380
EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EC) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
Název   1. autor číslo  strana
E-learning a vzdělávání online doporučené ze strany ECDC Orlíková H. 11-12 381
Projekt ECDCEULabCap Křížová P. 9-10 339
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Název   1. autor číslo  strana
EHK – 867 ASO protilátka – latexaglutinační metody Kozáková J. 2 71
EHK – 899 ASO protilátka – neutralizační metoda Kozáková J. 2 71
EHK – 904 Sérologie HBV markery Fritz P. 1 27
EHK – 905 Sérologie HAV Fritz P. 1 28
EHK – 906 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 2 72
EHK – 908 Průkaz DNA virů herpes simplex (HSV1 a HSV2) a viru varicella zoster (VZV) Labská K. 3 109
EHK – 909 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 1 29
EHK – 914 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 4 145
EHK – 915 Sérologie viru Epsteina – Barrové (EBV) Labská K. 5 185
EHK – 919 Sérologie virových hepatitid B a C a viru HIV Fritz P. 4 148
EHK – 922 a 923 Stanovení nukleových kyselin virových hepatitid B a C (HBV DNA a HCV RNA) Fritz P. 5 187
EHK – 926 Sérologie HBV markery Fritz P. 6-7 238
EHK – 927 Sérologie HAV Fritz P. 6-7 239
EHK – 928 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 6-7 240
EHK – 933 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 8 270
EHK – 936 Sérologie herpes simplex virus HSV Labská K. 9-10 335
EHK – 937 Sérologie varicella zoster virus VZV Labská K. 9-10 337
EHK – 941 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 11-12 382
EHK – 947 Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) Fritz P. 11-12 385
OSOBNÍ ZPRÁVY
Název 1. autor číslo  strana
Kulaté narozeniny doc. Bohumíra Kříže redakční rada 2 73
Odešel doc. RNDr. PhMr. Vladimír Měrka, CSc. Špliňo M. 8 273
PhMr. Jaroslav Švec ✶ 1922 ✝ 2015 Pazdiora P. 2 74
Profesor RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. Macková B. 11-12 385
Recenze na páté vydání učebnice „Mimsova lékařská mikrobiologie“ v českém překladu Konopásek I. 4 149