Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 27, rok 2018

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2018, ročník 27

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Název 1.autor číslo strana
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu alimentární intoxikace (dg. A05) v restauraci v okrese Příbram Karpíšková R. 6 135
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu explozívní stafylokokové enterotoxikózy (dg. A05.0) v provozovně občerstvení v Hradci Králové Kučerová K. 9 211
Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v rekreačním středisku v okrese Domažlice Kubátová A. 10 237
Závěrečná zpráva o hromadném výskytu gastrointestinálních obtíží u zaměstnanců nemocnice Karlovy Vary Vaňová J. 3–4 70
Závěrečná zpráva o hromadném výskytu kožního onemocnění L01.0 – Impetigo u účastníků letního dětského tábora Prokopová M. 2 41
Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu cerkáriové dermatitidy v okrese Karlovy Vary Vaňová J. 11–12 280
Závěrečná zpráva o zvýšeném výskytu obtíží gastro-intestinálního traktu u účastníků lyžařských kurzů v penzionu v Peci pod Sněžkou Emichelová Š. 7–8 175
Závěrečná zpráva z rodinné epidemie salmonelózy v rámci oslavy 80. narozenin v okrese Zlín „OSLAVA8017 ZL“ Tkadlecová H. 5 105
Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu parotitidy v okrese Jihlava Hableová I. 1 7
AKTUALITY
Název 1.autor číslo strana
Další případ letální PVL pneumonie Tkadlec J. 2 45
Epidemiologická situace ve výskytu spalniček v České republice Kyselý Z. 6 139
Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov Klement C. 7–8 178
Chřipka v nechřipkovém období Havlíčková M. 5 108
Komentář k aktuální epidemii chřipky v USA – 19. 2. 2018 Havlíčková M. 1 12
Nové vedení Státního zdravotního ústavu Macková B. 9 216
První případ závažného průběhu chřipky v sezóně 2018/2019 hlášen z jižních Čech Kotrbová K. 9 215
Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova – Valentinova leukocidinu Petráš P. 1 10
Staphylococcus cornubiensis, nový druh koaguláza pozitivního stafylokoka izolovaného z klinického materiálu Petráš P. 10 242
Staphylococcus edaphicus, nový druh methicilin-rezistentního stafylokoka z Antarktidy Petráš P. 3–4 74
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (19. 11. 2018) Havlíčková M. 10 241
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (7. 1. 2019) Havlíčková M. 11–12 282
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Název 1.autor číslo strana
28. Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice, 12.–14. září 2018 Macková B. 9 216
Diagnostika lymeské borreliózy Kybicová K. 7–8 187
Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2017 v České republice Králová R. 7–8 181
Charakterizace kmenů Streptococcus pneumoniae metodou MLVA (Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysis) v NRL pro streptokokové nákazy SZÚ Kozáková J. 11–12 284
Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR – rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech Lexová P. 10 245
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2017 Křížová P. 1 16
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2017 Kozáková J. 2 49
Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika a České národní sbírce typových kultur (CNCTC) v letech 2016–2018 Šafránková R. 10 253
Koncepce oboru epidemiologie v České republice (2018) Částková J. 10 250
Lymeská borrelióza – kultivace Borrelia burgdorferi sensu lato Kybicová K. 5 113
Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997–2017 Špačková M. 7–8 190
Nové definice kategorií citlivosti bakterií k antibiotikům další nové dokumenty EUCAST na webu NRL pro antibiotika Urbášková P. 11–12 283
ORIDES – orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků – verze 2018 Petráš P. 6 153
Rozšíření metodik v NRL pro hemofilové nákazy o molekulární real-time PCR Okonji Z. 11–12 286
Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2017 Rainetová P. 3–4 90
Souhrn aktuálních poznatků v prevenci onemocnění spalničkami; doporučení Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) v kontextu současné epidemiologické situace v ČR Fabiánová K. 5 110
Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2017 – epidemiologická situace a přehled očkování proti pertusi Fabiánová K. 3–4 75
Testování baktericidní, levurocidní a fungicidní účinnosti dezinfekčních přípravků pro praktické použití podle EN pro oblast zdravotnictví Urban J. 1 23
Ulcus molle (měkký vřed) – exotická realita Zákoucká H. 5 115
Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2017 Malý M. 6 142
XIII. konference DDD, Přívorovy dny, Poděbrady 14.–16. 5. 2018 Melicherčíková V. 6 158
Záchyt mecC pozitivních MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus) v České republice Mališová L. 2 56
Záchyt plazmidy determinované rezistence ke kolistinu zprostředkované geny mcr v České republice Pomorská K. 9 219
Západonilská horečka v Evropě, místní přenos v České republice – aktualizace k 5. říjnu 2018 Orlíková H. 9 222
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2017 Lebedová V. 3–4 83
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (26. 3. 2018) Havlíčková M. 2 47
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (5. 3. 2018) Havlíčková M. 1 14
Zpráva z pracovní cesty: EVD Network Annual Meeting Orlíková H. 11–12 288
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Název 1.autor číslo strana
EHK – 1004 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 5 117
EHK – 1009 Sérologie HIV, HBV a HCV Fritz P. 3–4 93
EHK – 1013 a 1014 Stanovení HBV DNA a HCV RNA Fritz P. 3–4 93
EHK – 1017 Sérologie HBV markery Fritz P. 5 120
EHK – 1018 Sérologie HAV Fritz P. 5 121
EHK – 1019 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 5 121
EHK – 1024 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 7–8 195
EHK – 1032 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 11–12 292
EHK – 1037 Identifikace herpetických virů Labská K. 11–12 295
EHK – 1038 Sérologie HIV, HBV a HCV Fritz P. 10 258
EHK – 994 Sérologie HBV markery Fritz P. 1 27
EHK – 995 Sérologie HAV Fritz P. 1 28
EHK – 996 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 1 28
EHK – 999 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 2 57
INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Název 1.autor číslo strana
Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2017/2018 Pazdiora P. 3–4 97
EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
Název 1.autor číslo strana
Společná schůzka národních kontaktních bodů pro připravenost, odpověď, detekci hrozeb, systém rychlého varování EU a Mezinárodní zdravotnické předpisy Dlhý J. 10 259
Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2019 Orlíková H. 7–8 198
OSOBNÍ ZPRÁVY
Název 1.autor číslo strana
In memoriam Ing. Miloslav Doubek  (1941–2018) Schramlová J. 2 60
Opožděné blahopřání MUDr. Milanovi Kubínovi, DrSc. k 90. narozeninám Petráš P. 1 29
RNDr. Václav Rupeš, CSc. –  80 Davidová P. 1 30
Vzpomínka na významnou plzeňskou mikrobioložku MUDr. PhMr. Marii Valchovou Fajfrlík K. 3–4 99
Zemřel doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. Petráš P. 5 122
Zemřel MUDr. Vladimír Polanecký Kvášová S. 9 226
Zemřel prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. Augustin J. 11–12 297
Zemřela RNDr. Eva Aldová, CSc. Petráš P. 11–12 296