Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 28, rok 2019

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2019, ročník 28

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMIOLOGICKÉM VÝSKYTU
Název 1. autor č. str.
Hromadné výskyty salmonelózy z domácích nepečených dezertů Ciupek R. 5 174
Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci – epidemii spalniček na Kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava, 16. 4. 2019–1. 5. 2019 Vrábliková V. 11–12 447
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu dávivého kašle „Pertuse Kamenec“ 2018 Plachá H. 7 260
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A02) v mateřské škole, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, červen 2018 Bobková C. 6 214
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v Mateřské škole, okres Liberec, červen 2019 Prattingerová J. 8 306
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy – Školní jídelna ZŠ v okrese Prachatice Kotrbová K. 9 356
Závěrečná zpráva o epidemii gastrointestinálních onemocnění HNAČOV 2018 Kubátová A. 2 49
Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v mateřské škole v Praze 6 v říjnu-listopadu 2018, etiologické agens Salmonella Coeln Strádalová M. 3 86
Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu svrabu u studentek Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu Hrabáková J. 1 6
Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních onemocnění ve formátu odborného článku, odrážející zamýšlenou novou osnovu Kubátová A. 2 49
Závěrečná zpráva ze šetření lokální epidemie spalniček v okrese Trutnov v únoru a březnu 2019 Emichelová Š. 10 398
Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu parotitidy v okrese Jihlava Blechová R. 4 132
AKTUALITY
Název 1. autor č. str.
Návštěva ministra zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu Macková B. 2 53
Přehled nejčastějších sérotypů salmonel hlášených v ČR v letech 2017 a 2018 a doporučení pro laboratoře Daniel O. 8 309
Sledování a hlášení výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2019 Orlíková H. 5 177
Staphylococcus argenteus – nový druh koaguláza-pozitivního stafylokoka Petráš P. 7 262
Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování Kynčl J. 9 360
Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie Macková B. 6 217
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18. 11. 2019) Havlíčková M. 10 401
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6. 1. 2020) Jiřincová H. 11–12 449
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (13. 5. 2019) Havlíčková M. 4 136
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (18. 2. 2019) Havlíčková M. 1 8
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (25. 3. 2019) Havlíčková M. 2 55
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (30. 9. 2019) Havlíčková M. 9 359
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (8. 4. 2019) Havlíčková M. 3 91
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Název 1. autor č. str.
110. výročí narození prof. Karla Rašky a 40. výročí vymýcení pravých neštovic Křížová P. 9 362
12. Mezinárodní symposium o bordetelách, Brusel Fabiánová K. 5 181
Antibiotický program nemocnice (APN) Jindrák V. 2 56
Atypický hemolyticko-uremický syndrom komplikovaný infekcí enterohemoragickou Escherichia coli O157:H7 Marejková M. 6 222
Den otevřených dveří ve Státním zdravotním ústavu Macková B. 10 402
Epidemiologická situace TBC v České republice v roce 2018 (dle dat registru TBC k 12. 6. 2019) Wallenfels J. 5 184
Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2018 v České republice Králová R. 7 264
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018 Křížová P. 3 92
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018 Kozáková J. 7 277
Izoláty Enterococcus faecium a Enterococcus faecalis rezistentní k linezolidu v České republi- ce od roku 2009 až 2018 Mališová L. 4 137
Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 Kekláková J. 2 59
Lymeská borrelióza v České republice. Roční zpráva o epidemiologické situaci za rok 2018 Orlíková H. 11–12 453
Mezikrajský seminář epidemiologů, Doksy 23.–25. 4. 2019 Daniel O. 8 311
Nově zavedená molekulární diagnostika Streptococcus suis v NRL pro streptokokové nákazy Kozáková J. 1 12
Onemocnění virem Zika v departmentu Var, Francie Manďáková Z. 10 409
Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2018 – epidemiologická situace Fabiánová K. 7 268
Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů. Odborná konference 24. 10. 2018 Fabiánová K. 1 13
Prvé nálezy teplomilných druhů komárů v Čechách a nového druhu pro ČR Rettich F. 9 369
Přehled výskytu salmonelóz a kampylobakterióz v České republice v roce 2018 Špačková M. 4 139
SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII – MIMO SZÚ   Redakce 1 10
SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH PRACOVIŠŤ – OBLAST INFEKČNÍCH NEMOCÍ, Státní zdravotní ústav (SZÚ)   Redakce 1 9
Seznam pracovišť, která se v ČR věnují specializované mikrobiologické problematice Petráš P. 3 102
Sledování cirkulace poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách v ČR v roce 2018 Rainetová P. 4 146
Sledování případů akutních chabých paréz (AChP) – žádost o spolupráci Částková J. 3 109
Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2019 Macková B. 11–12 451
Stafylokokový syndrom toxického šoku v České republice za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ Petráš P. 10 404
Stručná zpráva o výskytu západonilské horečky u lidí v roce 2018 v České republice a v Evropě Orlíková H. 5 180
Virus západonilské horečky (linie 2) zjištěn v komárech na Třeboňsku Rettich F. 2 64
Vliv teploty a znečištění na baktericidní účinnost dezinfekčních přípravků Urban J. 11–12 466
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2018 Malý M. 8 314
Výskyt vektorem přenášených onemocnění v ČR v roce 2018 a předchozích deseti letech Lexová P. 6 226
Výsledky kontroly proočkovanosti v České republice k 31. 12. 2018 Dlhý J. 8 328
XIV. mezinárodní kongres STERIL.CZ – Brno 2018 Melicherčíková V. 1 15
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2018 Lebedová V. 11–12 459
Změny v NRL pro E. coli a shigely a v NRL pro salmonely CEM SZÚ Macková B. 10 403
Zpráva o vzestupu výskytu enterokoků rezistentních k vankomycinu v nemocnicích Kubele J. 9 364
Zpráva za chřipkovou sezónu 2018/2019 Havlíčková M. 6 218
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Název 1. autor č. str.
EHK – 1027 Sérologie Herpes simplex viru (HSV) Labská K. 2 67
EHK – 1028 Sérologie Varicella-zoster viru (VZV) Labská K. 2 70
EHK – 1029 Sérologie klíšťové encefalitidy Macková B. 3 111
EHK – 1036 Sérologie lymeské borreliózy Kybicová K. 3 115
EHK – 1040 Sérologie HBV markery Fritz P. 1 18
EHK – 1041 Sérologie HAV Fritz P. 1 19
EHK – 1042 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 3 119
EHK – 1045 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 1 20
EHK – 1059 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 4 149
EHK – 1064 Sérologie HIV, HBV a HCV Fritz P. 4 151
EHK – 1068 a 1069 Stanovení HBV DNA a HCV RNA Fritz P. 5 186
EHK – 1072 Sérologie HBV markery Fritz P. 6 231
EHK – 1073 Sérologie HAV Fritz P. 6 232
EHK – 1074 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 6 232
EHK – 1077 Sérologie respiračních virů Limberková R. 9 372
EHK – 1079 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 7 283
EHK – 1082 Sérologie HSV Labská K. 10 410
EHK – 1083 Sérologie VZV Labská K. 11–12 470
Harmonogram rozesílání EHK v roce 2020 Macková B. 11–12 469
INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Název 1. autor č. str.
Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů dialyzačních středisek v Plzeňském kraji v sezóně 2018/2019 Pazdiora P. 6 233
EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (WHO)
Název 1. autor č. str.
ECDC Winter Workshop 2019 – zpráva z pracovní cesty Liptáková M. 5 190
Průzkum spokojenosti s časopisem Eurosurveillance Kynčl J. 11–12 471
Společná schůzka národních kontaktních autorit pro připravenost a odpověď, pro detekci hrozeb, EWRS a IHR Dlhý J. 6 235
Výzva k přihlášení do vzdělávacího programu ECDC (EPIET a EUPHEM) – EU track (kohorta 2020) Orlíková H. 238
OSOBNÍ ZPRÁVY
Název 1. autor č. str.
MUDr. Čestmír Beneš ve vzpomínkách kolegů Kvášová S. 9 375
Osobní sdělení MUDr. Sylvie Kvášové Kvášová S. 11–12 472
Vzpomínka na dr. Beneše – redaktora Zpráv CEM Petráš P. 9 377
Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., Rytíř českého lékařského stavu  OEIN CEM 11–12 472
Zemřel MUDr. Jaroslav Šrámek, CSc. Kozáková J. 1 22
Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. Petráš P. 5 192
Zemřela MUDr. Svatava Hausnerová Macková B. 1 22