Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 26, rok 2017

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2017, ročník 26

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Název   1. autor číslo  strana
Závěrečná zpráva o alimentární epidemii Sušice Kubátová A. 2 53
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutní virové hepatitidy typu A (dg. B15), ve skautském táboře v Nemojově (okres Trutnov) – import z Brna Ulman F. 1 15
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních střevních onemocnění v Jedličkově ústavu v Liberci Prattingerová J. 3 102
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelóz ze soukromé oslavy narozenin v okrese Jičín Jirutková R. 11-12 401
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (A02) v Domově pro seniory v okrese Bruntál Martinková I. 4 145
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy (dg. A 02) v mateřské škole, okres Praha-západ Taclová D. 5 183
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v MŠ Stráž nad Nisou Prattingerová J. 6-7 231
Závěrečná zpráva o výskytu tuberkulózy (A 15.0) v komunitě sociálně vyloučených osob v Budišově nad Budišovkou, okres Opava Vráblíková V. 8 279
Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy po konzumaci domácích zabíjačkových produktů Boháčová R. 6-7 233
Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy u dětí na táboře v okrese Zlín Fojtíková V. 9 321
Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu shigelózy v Dubanech okr. Prostějov Bednářová H. 10 359
AKTUALITY
Název   1. autor číslo  strana
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2017/2018 s využitím „Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce“ Národní imunizační komise Kynčl J. 8 282
Clostridium (Clostridioides) difficile  Krůtová M. 11-12 404
Epidemický výskyt botulismu po konzumaci ryb na Ukrajině, 2017 Špačková M. 6-7 236
Epidemiologická aktualita: Situace ve výskytu spalniček v České republice v letech 2016 a 2017 (do 9. KT) Limberková R. 2 57
Riziko pro občany EU/EEA spojené s výskytem cholery na Africkém rohu (Somálský poloostrov) a v Adenském zálivu – importovaný případ cholery do ČR Marejková M. 4 147
Spalničky – situace v zemích EU/EEA Košťálová J. 2 57
Výskyt botulismu po konzumaci ryb v Německu a Španělsku v roce 2016 a 2017 Špačková M. 6-7 235
Změny v očkování Fabiánová K. 11-12 403
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (13. 2. 2017) Havlíčková M. 1 19
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (3. 4. 2017) Havlíčková M. 3 105
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (9. 5. 2017) Havlíčková M. 5 185
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (2. 10. 2017) Havlíčková M. 8 281
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (23. 10. 2017) Havlíčková M. 9 324
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (27. 11. 2017) Havlíčková M. 10 362
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Název   1. autor číslo  strana
6. kongres „International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance“ Fabiánová K. 1 28
Akreditace Laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ – červen 2017 Křížová A. 6-7 236
Difterie opět aktuální Fabiánová K. 11-12 407
Dvě odlišné linie plazmidů kódujících exfoliativní toxin B identifikované v českých kmenech S. aureus Botka T. 8 291
Epidemie onemocnění virem Zika – ECDC Rapid Risk Assessment, 10. aktualizace, 4. dubna 2017 Manďáková Z. 4 156
Evropský antibiotický den 2017 Žemličková H. 9 335
Evropský týden testování na HIV a žloutenky Mičulková V. 9 335
Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2016 v České republice Králová R. 9 326
Chřipka typu C – jaký je její podíl na etiologii ARI? Havlíčková M. 10 367
Identifikace salmonely s novou antigenní strukturou 11:z41:e,n,z15 Šafaříková L. 1 20
Informace z NRL pro streptokokové nákazy Kozáková J. 10 366
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2016 Křížová P. 2 60
  ERRATA k článku: Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2016 redakční rada 3 119
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2016 Kozáková J. 1 21
Klebsiella variicola, blízce příbuzná druhu Klebsiella pneumoniae, a surveillance EARS-Net Jakubů V. 3 108
Kojenecký botulismus – med jako rizikový faktor Špačková M. 4 152
  ERRATA k článku: Kojenecký botulismus – med jako rizikový faktor redakční rada 6-7 251
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2017 Špačková M. 10 363
Korynebakteria v krevním řečišti člověka Vlasatá V. 11-12 408
Mezikrajský seminář epidemiologů – Pardubice 2017. Zpráva z pracovní cesty Orlíková H. 6-7 248
Nové uspořádání a aktualizace českých překladů dokumentů EUCAST na webové stránce NRL pro antibiotika Urbášková P. 2 66
Projekt ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce u zdravotníků s cílem omezit výskyt chřipky jako nozokomiální infekce Havlíčková M. 3 106
Připomenutí profesora Karla Rašky (1909–1987) Křížová P. 10 362
Repelentní účinek levandulového, eukalyptového a pomerančového esenciálního oleje proti klíštěti obecnému (Ixodes ricinus) Kulma M. 9 330
Současná epidemie žloutenky typu A v zemích EU/EEA převážně postihuje muže mající sex s muži – souhrn rychlého hodnocení rizika Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) Špačková M. 6-7 252
Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“ 2017 Mráz J. 11-12 412
Spalničky: odběr, skladování a transport klinického materiálu, laboratorní diagnostika, historie očkování LImberková R. 5 192
Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta – kazuistika Vítková I. 4 150
Streptococcus pyogenes emm typizace v České republice v letech 2012 až 2016 Kozáková J. 8 288
Světový den uvědomění si významu živočišných škůdců Rupeš V. 11-12 411
Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2016 – epidemiologická situace Fabiánová K. 3 109
Virus Zika – přehled posledních vědeckých poznatků z odborné literatury od 9. aktualizované verze Rapid Risk Assessment ECDC za období od 19. října 2016 do 27. ledna 2017 Manďáková Z. 2 67
Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice v roce 2016 Malý M. 6-7 238
Výskyt infekčních onemocnění preventabilních očkováním v České republice v letech 2012–2016 Lexová P. 8 283
Vyšetřování odpadních vod na přítomnost polio a ostatních enterovirů v ČR v roce 2016 Rainetová P. 3 115
XXIX. konference mikrobiologických laborantů, 14. 10. – 15. 10. 2017, Teplice nad Bečvou Ježek P. 9 333
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2016 Lebedová V. 5 186
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (13. 3. 2017) Havlíčková M. 2 58
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (22. 1. 2018) Havlíčková M. 11-12 405
INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Název   1. autor číslo  strana
Faktory související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR Mravčík V. 2 69
EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EC) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)
Název   1. autor číslo  strana
50. jednání poradního sboru ECDC Kynčl J. 10 369
Centrum epidemiologie a mikrobiologie školícím místem ECDC programu EUPHEM Křížová P. 1 33
Informace o průběhu 39. schůzky správní rady ECDC – volba ředitele Dlhý J. 4 161
Informace ze závěrečného workshopu věnovaného vyhodnocení osvědčených postupů při řešení vybraných zdravotních hrozeb v EU/EEA Dlhý J. 1 33
Novinky v diagnostice a typizaci izolátů Clostridium difficile Krůtová M. 5 197
Výzva k přihlášení do evropského postragraduálního stipendijního programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2018 Orlíková H. 8 297
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Název   1. autor číslo  strana
EHK – 949 Sérologie HBV markery Fritz P. 1 36
EHK – 950 Sérologie HAV Fritz P. 1 37
EHK – 951 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 1 37
EHK – 953 Průkaz DNA viru herpes simplex (HSV) a viru varicella zoster (VZV) Labská K. 2 71
EHK – 954 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 3 117
EHK – 959 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 4 158
EHK – 960 Sérologie viru Epsteina – Barrové Labská K. 5 194
EHK – 964 Sérologie viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), viru hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) Fritz P. 5 197
EHK – 967 a 968 Stanovení HBV DNA a HCV RNA Fritz P. 6-7 254
EHK – 971 Sérologie HBV markery Fritz P. 6-7 258
EHK – 972 Sérologie HAV Fritz P. 6-7 259
EHK – 973 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz – konečné vyhodnocení a komentář Hůzová Z. 6-7 260
EHK – 978 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 8 294
EHK – 986 Bakteriologická diagnostika Šafránková R. 11-12 413
EHK – 989 Sérologie Streptococcus pyogenes, neutralizační metoda Kozáková J. 10 367
EHK – 992 Sérologie HIV, HBV a HCV Fritz P. 9 336
OSOBNÍ ZPRÁVY
Název   1. autor číslo  strana
Blahopřání k významnému životnímu výročí 95. narozenin RNDr. Evy Aldové, CSc. Petráš P. 11-12 416
Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let Vonka V. 1 38
Dodatky k příspěvku „Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. – 100 let“, který vyšel v minulém čísle našeho časopisu Vonka V. 2 75
K významnému životnímu výročí MUDr. Mariny Maixnerové, CSc. kolektiv spol. 4 162
Mirkovi s úctou a poděkováním Šebestová H. 8 299
Vzpomínka na doc. Bohumíra Procházku Malý M. 8 298
Zemřel významný český virolog doc. MUDr. Dimitrij Slonim, CSc. Kvášová S. 1 39