Archív ročníků časopisu Zprávy CEM

Ročník 29, rok 2020

Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE a OZNÁMENÍ. Tabulka s obsahem je uvedena níže.

Kompletní ročník ke stažení v zip archivu

Tabulka s obsahem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 2020, ročník 29

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMIOLOGICKÉM VÝSKYTU

Název 1. autor číslo stránka
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutní gastroenteritidy u zaměstnanců dvou velkých institucí v Praze, prosinec 2019 Liptáková M. 3 100
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutních gastroenteritid bez prokázaného původce (dg. A09) na oddělení následné péče v nemocnici ve Středočeském kraji, červenec, 2019 Duchajová L. 6 242
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu gastroenteritid v rekreačním objektu v okrese Děčín Plachá H. 1 14
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu gastroenteritid v rekreačním objektu v okrese Děčín 2019 Plachá H. 5 196
Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu norovirových gastroenteritid v penzionu, okres Liberec, červen-červenec 2019 Prattingerová J. 4 150
Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy v základní a mateřské škole v okrese Uherské Hradiště v březnu 2019 Fojtíková V. 10 380

 

AKTUALITY

Název 1. autor č. str.
Britská mutace SARS-CoV-2 v České republice (21. ledna 2021) Jiřincová H. 12 469
Celogenomové sekvence a živé virové kultury viru SARS-CoV-2 od českých prvních pozitivních pacientů s infekcí covid-19 Nagy A. 2 63
Mimořádná zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění – britská mutace (15. ledna 2021) Jiřincová H. 12 468
Návrat hlášených případů onemocnění covid-19 v zemích EU/EEA, Velké Británii a kandidátských zemích. Rychlé hodnocení rizik ECDC; 2. 7. 2020 Odd. EPI CEM SZÚ 6 244
První výsledky molekulární epidemiologie SARS-CoV-2 v České republice Nagy A. 7 294
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (3. 2. 2020) Jiřincová H. 1 16
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (6. 3. 2020) Jiřincová H. 2 62
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (6. 4. 2020) Jiřincová H. 3 104
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (18. 5. 2020) Jiřincová H. 4 153
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (1. 6. 2020) Jiřincová H. 5 198
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (5. 10. 2020) Jiřincová H. 8–9 349
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (9. 11. 2020) Jiřincová H. 10 383
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (7. 12. 2020) Limberková R. 11 430

 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM

Název 1. autor č. str.
29. Pečenkovy epidemiologické dny v Plzni, 2020 Špačková M. 8–9 351
Aktualizované základní informace o onemocnění novým koronavirem – covid-19 (coronavirus disease 2019) Odd. EPI CEM SZÚ 7 299
Environmentální surveillance 2019 Rainetová P. 5 210
Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2019 Křížová P. 3 105
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019 Kozáková J. 6 246
Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2019 – zpráva o epidemiologické situaci v kontextu předcházejících let Orlíková H. 5 211
Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2019 Petráš P. 7 295
mRNA vakcína proti covid-19 Odd. EPI CEM SZÚ 12 475
Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Macková B. 2 65
Onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2, pojmenované jako „covid-19“ (coronavirus disease 2019) Odd. EPI CEM SZÚ 1 21
Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (covid-19) v EU /EEA
a Velké Británii – desátá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC
Odd. EPI CEM SZÚ 6 259
Onemocnění vyvolaná novým koronavirem (covid-19) v EU/EEA
a Velké Británii – dvanáctá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC
Odd. EPI CEM SZÚ 8–9 354
Onemocnění vyvolané novým koronavirem (covid-19) v zemích EU/EEA a ve Velké Británii – osmá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC, 8. 4. 2020 Odd. EPI CEM SZÚ 3 120
Onemocnění vyvolané novým koronavirem (covid-19) v zemích EU/EEA a ve Velké Británii – devátá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC Odd. EPI CEM SZÚ 4 167
Pandemie onemocnění vyvolaná novým koronavirem (covid-19): zvýšený přenos v EU/EEA a ve Velké Británii – sedmá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC Odd. EPI CEM SZÚ 4 161
Pandemie onemocnění vyvolaného novým koronavirem (covid-19): zvýšený přenos v EU/EEA a ve Velké Británii – šestá aktualizace RRA ECDC Odd. EPI CEM SZÚ 2 65
Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2019 – epidemiologická situace Fabiánová K. 10 402
Přehled činnosti Národní referenční laboratoře pro E. coli a shigely v období 2018–2019 Klimešová P. 6 252
Reinfekce SARS-CoV-2 Odd. EPI CEM SZÚ 8–9 357
Seznam národních referenčních laboratoří – oblast infekčních nemocí – mimo SZÚ; aktualizace leden 2020 Macková B. 1 20
Seznam národních referenčních pracovišť – oblast infekčních nemocí Státní zdravotní ústav (SZÚ) Macková B. 1 19
Seznam pracovišť, která se v ČR věnují specializované mikrobiologické problematice Petráš P. 4 154
Sledování exfoliatin pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1998–2019 Petráš P. 2 69
Taxonomické změny v rodu Staphylococcus Petráš P. 11 444
Tisková konference ke Světovému dni boje proti AIDS (2020) Petráš P. 12 470
Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu ke Světovému dni boje proti AIDS 2020 Praha 1. 12. 2020 Němeček V. 12 471
Upozornění na šíření kmenů Acinetobacter baumannii citlivých pouze ke kolistinu a výzva ke spolupráci při posouzení závažnosti situace v Česku Nemec A. 3 118
Vliv vývojového stádia na chování klíšťat při laboratorních in-vitro testech repelentů Kulma M. 7 304
Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2019 Malý M. 10 384
Výskyt Enterobacterales produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase-Producing Enterobacterales) v České republice v letech 2014–2019 Žemličková H. 3 114
Výskyt vybraných zoonóz v České republice za období 1993–2019 Liptáková M. 11 431
Vývoj a možnosti detekce infekce koronavirem SARS-CoV-2 NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění 12 473
Záchyt serinové karbapenemázy typu GES v izolátech Pseudomonas aeruginosa v letech 2018–2019 Mališová L. 5 207
Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2009–2019 Lebedová V. 5 199
Změna ve vedení NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz CEM SZÚ Macková B. 1 19